Ông Nguyễn Ngọc Khiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cao su Yên Bái

CSVNO – Ngày 14/7, Công ty CPCS Yên Bái đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Dịp này, Công đoàn Cao su VN đã trao tặng 10 triệu đồng và Công ty CPCS Phước Hòa trao tặng 20 triệu đồng cho công nhân khó khăn tại công ty.

Ông Nguyễn Ngọc Khiêm nhận hoa chúc mừng tại đại hội

Đại hội đã bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát công ty. Ông Nguyễn Ngọc Khiêm – Phó Ban Quản lý Kỹ thuật VRG được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty thay ông Phạm Hải Dương.

Lãnh đạo VRG, công ty tặng hoa cảm ơn ông Phạm Hải Dương

Công ty CPCS Yên Bái đang quản lý 2.266,62 ha cao su; trong đó có 956,52 ha đang khai thác (diện tích mở mới là 346,76 ha). Năm 2023, công ty phấn đấu sản lượng khai thác 500 tấn, chế biến 500 tấn, tiêu thụ 500 tấn.

Ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG, Chủ tịch Công đoàn CSVN (thứ 2 từ trái sang) trao tặng 10 triệu đồng cho công nhân khó khăn

Trong 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù thời tiết nhiều diễn biễn phức tạp nhưng công ty đã chủ động triển khai nhiều giải pháp hoàn thành kế hoạch, đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật. Tính đến ngày 28/6, công ty khai thác sản lượng120 tấn (đạt 24 % kế hoạch); tiêu thụ 28,7 tấn. Doanh thu tiêu thụ 785,45 triệu đồng.

Cong ty CPCS Phước Hoà trao tặng 20 triệu đồng cho công nhân khó khăn

Tổng số NLĐ tính đến ngày 28/6 là 278 người. Trong đó, trên 75% là người đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Tiền lương bình quân 4,54 triệu đồng/người/tháng. Công ty luôn chú trọng đến các chế độ chính sách đối với NLĐ, thực hiện đúng theo thỏa ước lao động tập thể, cụ thể hóa việc thực hiện quy chế dân chủ, thực hiện chế độ về trợ cấp thai sản, BHXH, BHYT, BHTN, trang cấp đầy đủ bảo hộ lao động…

           THIÊN HƯƠNG – CTV