đại hội cổ đông

Chiến lược nào để tăng doanh thu?

 CSVN – Ý kiến cổ đông tại Đại hội cổ đông VRG – Công ty cổ phần năm 2019. Hỏi: Là cổ đông của Tập đoàn, tôi xin được hỏi một số vấn đề mình

Gửi gắm niềm tin ngành cao su khởi sắc

CSVN – Ngày 12/6, VRG đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Trước khi đại hội diễn ra, phóng viên Tạp chí Cao su VN đã ghi nhận ý kiến các cổ

Cao su Tân Biên: Chia cổ tức 12%

CSVNO – Ngày 14/6, Công ty CP Cao su Tân Biên đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019. Năm 2018, tổng doanh thu công ty đạt 690,95 tỷ đồng; Lợi

Cao su Đồng Phú chia cổ tức 50%

CSVNO – Ngày 23/4, Công ty CP Cao su Đồng Phú (DPR) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Công ty đã chia cổ tức 50%. Báo cáo tại đại