Cao su Phước Hòa: Khối thi đua nội bộ ký kết giao ước thi đua năm 2024

CSVNO – Khối thi đua nội bộ Công ty CPCS Phước Hòa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Khối thi đua nội bộ năm 2023 và ký kết giao ước thi đua 2024, vào ngày 23/5. Hội nghị được diễn ra tại NT Nhà Nai, đơn vị Khối trưởng Khối thi đua năm 2024.

Ông Nguyễn Văn Tược – Bí thư Đảng ủy, TGĐ Cao su Phước Hòa phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trong năm 2023, Khối thi đua nội bộ đã khai thác được 11.955,39 tấn (đạt 106,74 KH năm); có 3 đơn vị đã hoàn thành kế hoạch sản lượng sớm: NT Nhà Nai (về trước 32 ngày), NT Bố Lá (về trước 26 ngày), NT Lai Uyên (về trước 22 ngày); Xí nghiệp CKCB & XD đã chế biến được 19.174,77 tấn mủ thành phẩm các loại, đạt và vượt các chỉ tiêu công ty giao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tược – Bí thư Đảng ủy, TGĐ Cao su Phước Hòa đánh giá cao những kết quả mà khối thi đua đã đạt được trong năm 2023. Ông cũng đề nghị lãnh đạo các NT, xí nghiệp và các Đoàn thể không được chủ quan trong năm 2024, nhất là những khó khăn đến từ thời tiết. Ông tin tưởng rằng, với những kết quả đạt được qua nhiều năm, với sự chủ động của các đơn vị thành viên trong khối thi đua, từng đơn vị sẽ có nhiều giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng công ty hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được Tập đoàn giao.

Dịp này, khối thi đua cũng đã thống nhất tăng thêm tiền đóng góp cho khối để tổ chức thêm nhiều hoạt động chăm lo cho CNLĐ cũng như các hoạt động giao lưu giữa các đơn vị và ký kết giao ước thi đua năm 2024.

ĐỨC THUẬN