Cao su Lộc Ninh: Sản lượng vượt trên 9% kế hoạch

CSVN – Năm 2023, với vai trò và trách nhiệm của mình, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh đã đưa ra nhiều giải pháp để tăng năng suất lao động nhằm nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người lao động.

Hiệu quả từ phong trào thi đua

Trước tình hình khó khăn chung của ngành cao su, năm 2023 Cao su Lộc Ninh vẫn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản lượng được giao ở mức 12.820/11.750 tấn mủ, vượt 9,11% kế hoạch (KH) năm. Có được thành quả trên chính là sự nỗ lực trong công tác điều hành quản lý và sự nỗ lực của tập thể NLĐ toàn đơn vị.

Có thể nói, đây là năm công ty đã phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực nhằm cổ vũ động viên NLĐ đồng lòng, chung sức hăng hái tham gia. Tiêu biểu là các phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; “Phong trào tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; “Phong trào Giỏi việc nước, đảm việc nhà’; “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”; “Xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa”; “Phong trào nâng cao chất lượng, bảo vệ sản phẩm”, phong trào thi đua cao điểm về trước kế hoạch năm 2023… Trong năm, Công đoàn (CĐ) công ty đã chủ động, phối hợp với chuyên môn phát động 9 đợt thi đua. Các phong trào thi đua được phát động, có sức lan tỏa, thu hút đông đảo NLĐ tham gia góp phần cùng đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động SXKD và chăm lo đời sống cho NLĐ.

Đi đôi với các phong trào thi đua, các cấp lãnh đạo đã khen thưởng cho công nhân hoàn thành KH sản lượng sớm nhất tại các đơn vị trực thuộc. Trong đó, chị Điểu Thị Gái – Công nhân khai thác NT III đã vinh dự được nhận giải thưởng “Cao su Việt Nam” tại lễ kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam.

Chăm lo tốt đời sống người lao động

Năm 2023, lãnh đạo Cao su Lộc Ninh đã tập trung hướng về cơ sở, tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ. Thường xuyên nắm bắt tình hình lao động và diễn biến tư tưởng công nhân. Từ đó đã nắm được những vấn đề phát sinh từ thực tế, đồng thời đề ra các giải pháp nâng cao thu nhập tiền lương, tạo nên sự an tâm đối với NLĐ trong toàn đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với sự nỗ lực đó, năm 2023 thu nhập bình quân NLĐ đạt 7 triệu đồng/người/tháng. Và để nâng cao đời sống NLĐ, CĐ công ty đã vận động công nhân phát triển kinh tế hộ gia đình và đã được CĐ cơ sở triển khai thực hiện tốt. Thông qua các mô hình trồng xen canh, chuyên canh, chăn nuôi gia súc, gia cầm và các hình thức kinh doanh buôn bán nhỏ, dịch vụ … đã cải thiện đáng kể thu nhập của NLĐ.

Song song đó, CĐ công ty chủ động tham gia cùng lãnh đạo đầu tư nâng cấp sửa chữa các công trình phúc lợi tập thể, khu vui chơi giải trí, sân bóng chuyền tại các tụ điểm giao nhận mủ, các nhà tổ nhà đội, các phương tiện sinh hoạt hội họp nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho NLĐ tại nơi sản xuất. Trong “Tháng Công nhân”, CĐ công ty đã thăm hỏi, tặng quà cho 20 lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 20 triệu đồng, 7 công nhân bị tai nạn lao động có tỷ lệ thương tật từ 20- 31% trở lên hiện đang công tác tại các đơn vị với số tiền 4 triệu đồng. Các CĐ cơ sở tổ chức thăm, tặng 150 đèn đội đầu, 100 hộp nhang muỗi, 105 phần quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn, 1 máy lọc nước cho tổ sản xuất với tổng số tiền 56 triệu đồng…

Với những hoạt động thiết thực đó, Cao su Lộc Ninh đã vững vàng vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời là cơ sở để NLĐ luôn gắn bó, đồng hành cùng đơn vị.

NG. CƯỜNG