Cao su Bà Rịa Kampong Thom trao thưởng danh hiệu kiện tướng khai thác

CSVNO – Nhằm tôn vinh những công nhân khai thác đạt sản lượng cao trong năm 2023 và khích lệ để người lao động đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi năm 2024, phấn đấu đạt và vượt mức kế hoạch Tập đoàn giao, vừa qua, Công ty CPCS Bà Rịa Kampong Thom đã tổ chức tuyên dương 173 cá nhân đạt sản lượng từ 12 tấn trở lên, được chia thành 3 bậc với tổng tiền thưởng hơn 55 triệu Riel.

Ông Hoàng Hữu Tuấn – TGĐ Cao su Bà Rịa Kampong Thom trao thưởng

Bậc 1 danh hiệu đại kiện tướng có 20 công nhân đạt sản lượng từ 15 tấn trở lên, tiền thưởng mỗi người là 550 ngàn Riel.  Trong đó, Nông trường Ou Tuek Thla có 15 công nhân, Nông trường Ou Thum 5 công nhân.

Lãnh đạo Cao su Bà Rịa Kampong Thom trao thưởng danh hiệu kiện tướng

Bậc 2 danh hiệu kiện tướng cấp 1 có 58 công nhân đạt sản lượng từ 13 tấn đến dưới 15 tấn, tiền thưởng mỗi người 350 ngàn Riel. Trong đó, Nông trường Ou Tuek Thla có 35 công nhân, Nông trường Ou Thum có 23 công nhân.

Trao thưởng danh hiệu kiện tướng

Bậc 3 danh hiệu kiện tướng cấp 2 có 95 người đạt sản lượng từ 12 tấn đến dưới 13 tấn, tiền thưởng mỗi người là 250 ngàn Riel. Trong đó, Nông trường Ou Tuek Thla có 50 công nhân, Nông trường Ou Thum 45 công nhân.

Trao thưởng danh hiệu kiện tướng
Trao thưởng danh hiệu kiện tướng
Trao thưởng danh hiệu kiện tướng
THÁI BÌNH