Cao su Phú Riềng: Hiệu quả kinh tế từ những sáng kiến

CSVN – Thời gian qua, phong trào sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng luôn nhận được sự quan tâm của ban lãnh đạo, các đơn vị trực thuộc, cũng như sự hưởng ứng tham gia của NLĐ. Qua đó, giúp hoạt động sáng tạo ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển ổn định và bền vững của công ty.

Trước cải tiến
Sau cải tiến Nâng cấp máy đo chỉ tiêu mooney negretti không còn phù hợp TCVN thành máy đo MOONEY phù hợp TCVN 6090-1:2015
Rộng khắp phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Trong những năm qua, phong trào sáng chế, sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả SXKD là điểm mạnh nổi bật, làm lợi cho công ty. Đặc biệt là sự quan tâm động viên phát huy những sáng kiến, cải tiến nhỏ gắn với chất lượng, lợi ích NLĐ để tạo động lực lôi cuốn, khuyến khích tính tự giác, lòng nhiệt tình của đông đảo NLĐ, góp phần vào sự phát triển của đơn vị.

Những sáng kiến tiêu biểu có hiệu quả kinh tế cao được Hội đồng xét duyệt sáng kiến Cao su Phú Riềng công nhận cấp công ty trong năm 2023, như: Nâng cấp máy đo chỉ tiêu mooney negretti không còn phù hợp TCVN thành máy đo mooney phù hợp TCVN 6090-1:2015; Sáng kiến cải tiến khớp nối bơm và hệ thống điều khiển bơm chạy tự động tại hệ thống xử lý nước thải; Cải tiến mâm và vỏ bánh trước xe cuốc, xúc JCB; Máy nâng và di chuyển cuộn thảm tại dây chuyền sản xuất PE; Cải tiến khu vực bệ nạp liệu bằng băng tải ngang chuyền mủ tại dây chuyền chế biến mủ tạp; Dùng nam châm gắn trên xe nâng để hút kim loại trên nền xưởng; Hút ráo thùng sấy mủ tinh; Thiết kế máng dẫn nguyên liệu vào máy cắt miếng mủ tạp; Máng thu hồi mủ nước rơi vãi; Cải tiến hồ băm cốm dây chuyền chế biến mủ tinh…

Sáng kiến vì mục tiêu phát triển bền vững

Cao su Phú Riềng đang thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững bao trùm rộng khắp, vì vậy công ty khuyến khích NLĐ đẩy mạnh các sáng kiến chuyển đổi xanh từ thực tiễn lao động sản xuất. Nổi bật trong năm 2023 là sáng kiến Nâng cấp máy đo Mooney Negretti không được phép sử dụng thành máy đo Mooney được phép sử dụng để “Xác định độ nhớt Mooney” phù hợp theo các yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 6090-1: 2015, tiết kiệm chi phí đầu tư máy đo Mooney mới vì không cần đầu tư máy Mooney khác thay thế máy Negretti không còn phù hợp. Sau khi nâng cấp bản chất vẫn là máy đã qua sử dụng, nhưng giá trị kinh tế mang lại 267 triệu đồng/năm và không phải tốn chi phí đầu tư thiết bị mới.

Bên cạnh đó, lúc chưa cải tiến khi đo Mooney bằng máy Negretti phải cần 1 người; sau cải tiến 1 người vận hành đo được 2 máy. Nhiều sáng kiến hiệu quả từ thực tế lao động sản xuất đã góp phần giúp đơn vị tiết giảm chi phí, công lao động, rút ngắn quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm… Có được điều này là do Cao su Phú Riềng đã xây dựng cơ chế khuyến khích, khen thưởng xứng đáng, tạo ra động lực rất lớn tại mỗi vị trí làm việc. Các sáng kiến, sáng chế cũng như giải pháp hữu ích của NLĐ đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD của công ty.

BÌNH MINH