Cao su Mang Yang: Hoàn thành sản lượng sớm 50 ngày

CSVNO – Theo thông tin từ lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang, đến hết ngày 11/11 công ty đã khai thác hoàn thành 3.600 tấn kế hoạch VRG giao.

Khen thưởng kịp thời tạo động lực để người lao động phấn đấu khai thác vượt sản lượng.

Hiện mỗi ngày toàn công ty khai thác được khoảng 20 tấn và dự kiến kết thúc năm 2020 công ty sẽ khai thác được 4.400 tấn, đạt trên 122% kế hoạch, về sớm trước thời hạn khoảng 50 ngày. Tính đến thời điểm công ty hoàn thành sản lượng, toàn công ty có 2 nông trường, Đội sản xuất Tân Lập và có 11/30 tổ đã khai thác vượt kế hoạch sản lượng giao.

Chú trọng nâng cao tay nghề là yếu tố quan trọng để hoàn thành vượt sản lượng

Được biết, đây là lần đầu tiên công ty hoàn thành vượt sản lượng được giao sớm nhất, năng suất đạt cao nhất trên 1,4 tấn/ha. Năm 2021, công ty đã được VRG giao khai thác 4.200 tấn và công ty quyết tâm phấn đấu khai thác đạt 4.500 tấn với năng suất đạt từ 1,5 tấn/ha trở lên.

VĂN VĨNH