Nữ tổ phó công đoàn tận tâm

CSVNO – Chị Lê Thị Phượng – công nhân khai thác Đội 2, NT Hưng Hòa, Công ty CPCS Phước Hòa không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền, mà còn là nữ cán bộ Công đoàn được nhiều người tin yêu tại đơn vị.

Chị Lê Thị Phượng trên vườn cây khai thác
Vượt cao sản lượng khai thác hàng năm

Được giao chăm sóc và khai thác trên 6,45 ha vườn cây cao su kinh doanh, chị Phượng luôn tận tâm, tận tụy và trách nhiệm trong công việc, kịp thời khắc phục những khó khăn, hạn chế và sâu sát với vườn cây. Đồng thời, chị luôn thực hiện tốt làm máng chắn mưa, chuyển đổi mặt cạo, đúng chế độ cạo, tận dụng thời tiết nhằm đạt được sản lượng cao nhất trên cơ sở thực hiện nghiêm quy trình kỹ thuật của công ty.

Song song đó, chị còn thực hiện tốt chương trình “Sản xuất sạch” do công ty đề ra, phấn đấu tận thu để đạt sản lượng cao nhất; luôn tìm hiểu học hỏi kinh nghiệm những anh chị có tay nghề cao trong đơn vị, từ đó tay nghề kỹ thuật của chị luôn đạt xuất sắc nhiều năm liền. Thành quả cho những nỗ lực, cố gắng là chị liên tục vượt cao chỉ tiêu kế hoạch NT giao, cụ thể năm 2021 vượt 170,2%, năm 2022 vượt 132,46%.

Gương sáng trong hoạt động Công đoàn

Bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chị còn là một Tổ phó Tổ Công đoàn được nhiều người tin yêu. Tuy đã gần 50 tuổi nhưng chị luôn tích cực tham gia đầy đủ các phong trào của đơn vị. Đặc biệt là phong trào “luyện tay nghề”, phong trào “gắn máng chắn mưa”, phong trào “xanh, sạch, đẹp”, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… Trong công tác và sinh hoạt hội họp, chị luôn gương mẫu, giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ. Làm tốt công tác tương thân tương ái, giúp đỡ đồng nghiệp trong đơn vị gặp khó khăn cũng như những người khó khăn nơi chị sinh sống.

Chị Phượng tâm niệm luôn thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác để áp dụng vào công việc và cuộc sống như: cần cù, thực hành tiết kiệm, chủ động tham mưu cho đơn vị trong công tác sản xuất, chăm lo đời sống nhằm góp phần xây dựng đơn vị và tổ chức đoàn thể ngày càng vững mạnh. Trước tình hình thiếu hụt lao động khai thác tại đơn vị, chị đã đề ra giải pháp tích cực tham gia cạo choàng thêm phần cây trống của Đội do không có người cạo. Giải pháp này đã cơ bản giải quyết được tình trạng thiếu lao động tại đơn vị và nâng cao thu nhập cho NLĐ.

Từ những nỗ lực không ngừng, năm 2021, chị Phượng được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2022, chị đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua của công ty và được đề nghị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp tặng bằng khen.

ĐỨC THUẬN