Đẩy mạnh thu mua, tiêu thụ cho các đơn vị thành viên

CSVNO – Ngày 24/3, VRG đã tổ chức Hội thảo về công tác thu mua và gia công mủ cao su, tình hình tiêu thụ – ký kết – thực hiện hợp đồng dài hạn năm 2021. Hội thảo do ông Trần Thanh Phụng – Phó TGĐ VRG chủ trì và được trực tuyến tại 19 điểm cầu.

Quảng cảnh buổi hội thảo tại điểm cầu chính Văn phòng VRG

Nhằm tăng cường công tác thu mua, ký kết hợp đồng dài hạn (HĐDH) và tiếp thu ý kiến khách hàng về công thức giá HĐDH, Ban Thị trường Kinh doanh VRG tổ chức hội thảo với 2 chuyên đề để thảo luận nội dung sửa đổi “Quy định số 61/QĐ-HĐTVCSVN ngày 04/3/2015 về việc ban hành công tác thu mua và gia công mủ cao su” và lắng nghe ý kiến, giải đáp các kiến nghị của các đơn vị về công tác tiêu thụ, giá sàn, công thức giá sàn HĐDH.

Các công ty cao su khu vực Đông Nam bộ tham dự tại điểm cầu chính

Tại buổi hội thảo, các công ty cao su kiến nghị lãnh đạo Tập đoàn, Ban thị trường kinh doanh trong việc hoàn chỉnh các quy định và quy chế thu mua, gia công nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động thu mua, gia công. Có sự kết nối, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị đã có kinh nghiệm và đơn vị mới hoạt động thu mua, gia công. Có sự chỉ đạo, quản lý, giám sát và kiểm tra thống nhất, có hệ thống nhằm định hướng, hỗ trợ và bản đảm hoạt động thu mua có hiệu quả và phù hợp với các quy định của Tập đoàn và của pháp luật…

Lãnh đạo VRG, Ban Thị trường Kinh doanh đã lắng nghe, trao đổi trực tiếp với các đơn vị

Ở chuyên đề thứ 2, lãnh đạo VRG đã lắng nghe và giải đáp các kiến nghị của các đơn vị về tình hình HĐDH, lắng nghe ý kiến khách hàng về giá sàn, công thức giá sàn HĐDH.

TRẦN HUỲNH