Ban hành nội quy, quy chế Hội thi Bàn tay vàng 2016

CSVNO – Sau thời gian phát hành, rà soát, lấy ý kiến từ các đơn vị thành viên, VRG vừa ban hành nội quy, quy chế chính thức áp dụng trong Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su.
Chuẩn bị thi dụng cụ tại Hội thi vào năm 2014. Ảnh: Tùng Châu.
Chuẩn bị thi dụng cụ tại Hội thi vào năm 2014. Ảnh: Tùng Châu.

Xem quy chế Hội thi

Để chuẩn bị đảm bảo các nội dung thi, đặc biệt là vườn cây thi thực hành, VRG đề nghị các công ty báo cáo kế hoạch tổ chức Hội thi cấp công ty, nông trường, đồng thời đăng ký chính thức về việc tham gia Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su năm 2016, trước ngày 30/10.

P.V