Đồng chí Hà Văn Khương giữ chức danh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh VRG

CSVNO – Ngày 29/4, Hội Cựu chiến binh (CCB) VRG tổ chức Đại Hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tá Bùi Nam Từ – Chủ tịch Hội CCB Quận 3. Đại hội đã bầu đ/c Hà Văn Khương – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT VRG tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch, đ/c Hồ Trọng Minh Thảo giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội CCB VRG.

BCH Hội CCB VRG nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt Đại hội

Hiện nay, Hội CCB có 10 chi hội với 68 hội viên CCB và cựu quân nhân, giảm 40% số lượng hội viên giảm vì chuyển công tác, nghỉ hưu, nghỉ việc và thoái vốn 3 đơn vị. Do tình hinh dịch bênh Covid – 19 chưa ổn định nên Đại hội lần này chỉ triệu tập có 24 đ/c về tham dự.

Trong 5 năm qua, Hội CCB VRG luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, HĐQT, Ban TGĐ VRG và các đơn vị, và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Hội CCB Quận 3. Hội đã thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, các cấp hội đã góp phần xây dựng cán bộ hội viên CCB luôn kiên định lập trường, giữ vững niềm tin với Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, chưa có cán bộ, hội viên nào thoái hóa biến chất, “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” làm ảnh hưởng đến bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ. 

Đại tá Bùi Nam Từ – Chủ tịch Hội CCB Quận 3 phát biểu chỉ đạo Đại hội

Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phận giữ vững ổn định chính trị, xây dựng bảo vệ tổ quốc trong tinh hình mới. Công tác phối hợp giữa Hội và các đoàn thể trong tập đoàn được chú trọng, công tác xây dựng Hội có bước phát triển mới về chính trị tư tưởng và tổ chức. thực hiện các chế độ, chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB ngày càng tốt hơn.

Về công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thân luôn được chú trọng, không có cán bộ, hội viên nghèo so với tiêu chí chuẩn nghèo ở thành thị. Hội viên CCB VRG luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong công tác và cuốc sống. Trước thời điểm đại dịch Covid – 19, Hội đã hỗ trợ 10 triệu đồng, để hỗ trợ số hội viên nhập ngũ tham gia làm nghĩa vụ quốc tế, hỗ trợ các thương binh có hoàn cảnh khó khăn có nhà cũ cấp 4 dột nát đã lâu nhưng không có khả năng sửa chữa. 

Trong đợt đại dịch Covid – 19 (lần thứ 4) vừa qua, các hội viên CCB đã tích cực trong công tác tuyên truyền các đường lối chủ trương, chính sách của Đảng Nhà nước, hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua, cuộc vận động hỗ trợ phòng chống Covid, đã trích ra 5 triệu đồng hưởng ứng “Chương trình triệu phần quà tiếp sức CCB” vượt qua đại dịch Covid – 19” do Ttrung ương Hội CCB Việt Nam phát động.

Ngoài ra, chế độ sinh hoạt định kỳ của Hội luôn được duy trì đều đặn, chất lượng sinh hoạt ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hội viên sinh hoạt đạt 90%. Đánh giá xếp loại hàng năm 100% Chi hội CCB trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh, trên 90% số hội viên đạt danh hiệu CCB gương mẫu, trên 95% gia đình CCB đạt “Gia đình văn hóa”. Trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB VRG được Quận hội đánh giá là một trong những đơn vị trong khối 487 có thành tích tốt, được hội CCB Quận 3 tặng giấy khen cho tập và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đại hội đã bầu ra 9 đ/c tham gia BCH Hội CCB VRG lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2027.Đ/c Hà Văn Khương tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch, đ/c Hồ Trọng Minh Thảo giữ chức Phó chủ tịch. Đại hội cũng đã bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 Hội CCB Quận 3.

Với tinh thần phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, mỗi cán bộ, hội viên CCB phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội CCB VRG lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2027, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, Nghị quyết Đại hội VRG lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội CCB Quận 3 lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

MINH TRUNG