Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở tạo niềm tin cho người lao động

CSVNO – Đây là ý kiến của đồng chí Phạm Tấn Công  – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng đoàn công tác Đảng ủy Khối DNTW tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, các Ban Đảng và lãnh đạo Ban Thanh tra Bảo vệ quân sự VRG về công tác thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC)  ở cơ sở  và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, chiều ngày 9/10.
Đ/c Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW , Trưởng ban chỉ đạo Cuộc vận động phát biểu tại buổi làm việc
Đ/c Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng ban chỉ đạo Cuộc vận động phát biểu tại buổi làm việc

Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Kế hoạch, chương trình của Đảng ủy Khối về thực hiện QCDC ở cơ sở, Đảng ủy VRG đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng trong toàn Đảng bộ về thực hiện QCDC ở cơ sở.

Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện QCDC, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, rà soát, bổ sung, xây dựng hệ thống các quy chế nhằm phát huy dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị, góp phần lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Trong đó chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện việc ban hành Quy chế đối thoại trong doanh nghiệp, tiếp tục thực hiện các nội dung trong bản thỏa ước lao động tập thể được ký kết giữa lãnh đạo Tập đoàn và Công đoàn Cao su VN; hàng năm ban hành kế hoạch thông báo liên tịch giữa Tập đoàn và Công đoàn Cao su VN về việc hướng dẫn các đơn vị thành viên tổ chức Hội nghị Người lao động; các cấp ủy Đảng chỉ đạo chính quyền phối hợp với các đoàn thể chính trị – xã hội thực hiện tốt QCDC cơ sở như: chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội CNVC hoặc Hội nghị NLĐ hàng năm; công khai tài chính, tiền lương, tiền thưởng, chính sách cán bộ, khen thưởng, thỏa ước lao động tập thể; xây dựng văn hóa doanh nghiệp…

Đ/c Trần Ngọc Thuận - Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG phát biểu tại buổi làm việc
Đ/c Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, Đảng ủy VRG cũng đã kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Hàng năm xây dựng nội dung Cuộc vận động trong Nghị quyết của Đảng bộ Tập đoàn, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra và yêu cầu các đơn vị thực hiện chủ trương “Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau”.

Hàng năm các đơn vị thành viên sử dụng hàng hóa  nội địa khi triển khai thực hiện các dự án, công trình nhà máy, mua sắm tài sản, trang thiết bị văn phòng, công sở, nguyên vật liệu, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật có chất lượng tương đương hàng ngoại nhập; đồng thời gắn với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm…

VRG đã tổ chức ký kết hợp tác với 6 đơn vị trong Khối (Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, Ngân hàng Agribank, Vietinbank, Vietcombank, Tập đoàn Hóa chất, Tập đoàn Dệt May) và đang thỏa thuận ký kết với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

Đ/c Nguyễn Thị Tiếp - Trưởng ban Dân vận, Phó Trưởng ban thường trực Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động phát biểu tại buổi làm việc
Đ/c Nguyễn Thị Tiếp – Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối, Phó Trưởng ban thường trực  Ban Chỉ đạo Cuộc vận động phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến để việc thực hiện QCDC ở cơ sở và thực hiện Cuộc vận động ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn. Trong đó nhấn mạnh vai trò của các cấp ủy Đảng trong việc chỉ đạo chính quyền phối hợp với các đoàn thể chính trị- xã hội thực hiện tốt QCDC ở cơ sở trong giai đoạn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Kết thúc buổi làm việc, đ/c Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW ghi nhận và đánh giá cao công tác thực hiện QCDC ở cơ sở và kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Đảng bộ VRG. Đồng thời mong muốn Đảng ủy VRG chia sẻ những kinh nghiệm thực hiện QCDC ở cơ sở trong việc góp phần ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị, giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quan hệ lao động, tạo niềm tin cho NLĐ vượt qua giai đoạn khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra …

 “Đảng ủy VRG tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, chính trị – xã hội tại đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền về Cuộc vận động, tăng cường quảng bá hàng hóa, sản phẩm thương hiệu Việt, xây dựng văn hóa tiêu dùng của các đơn vị trực thuộc Tập đoàn, trong Khối DNTW và tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu”, đ/c Phạm Tấn Công nhấn mạnh.

     Nguyễn Lý