kế hoạch 2022

Nỗ lực từ ngày đầu tháng đầu

CSVN – Xác định thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 sẽ còn gặp nhiều khó khăn, do đó ngay từ những ngày đầu tháng đầu, các đơn vị đã chủ động xây dựng các

Nỗ lực tiếp bước thành công

CSVN – Vậy là chúng ta đã đi qua 1 cái Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 an toàn, hanh thông với sự thích nghi dần việc sống an toàn cùng dịch Covid – 19.