Anh Trần Quốc Bình giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Tập đoàn

CSVNO – Ngày 7/1, Uỷ ban Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam VRG đã tổ chức hội nghị trực tuyến để hiệp thương nhân sự bổ sung Ủy ban Hội khóa III, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Anh Trần Quốc Bình – Ủy viên (UV) BCH TW Đoàn, UV BTV Đoàn Khối DNTW, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Tập đoàn.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu chính Văn phòng Tập đoàn

Anh Nguyễn Minh Thông – UV Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN VN Tập đoàn, Phó Bí thư ĐTN Tập đoàn và anh Hồ Xuân Bắc – Bí thư Đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang được tín nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Tập đoàn. Anh Nguyễn Minh Thông được tín nhiệm giữ chức Trưởng Ban Kiểm tra Ủy ban Hội LHTN Tập đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2019-2024.

Hội nghị đã hiệp thương bổ sung 6 anh chị giữ chức Ủy ban Hội LHTN VN Tập đoàn khóa III, gồm có: anh Trần Quốc Bình;  anh Hồ Xuân Bắc; chị Nguyễn Như Nguyệt – Bí thư Đoàn Công ty CPCS Tân Biên; anh Hà Thành Chung – Bí thư Đoàn Cao su Lộc Ninh; anh Nguyễn Bảo Châu – Bí thư Đoàn Công ty CP Công nghiệp và XNK Cao su; chị Đào Thị Quỳnh Nga  – Bí thư Đoàn Công ty CP VRG Khải Hoàn.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến

Hội nghị cũng đã hiệp thương bổ sung 3 anh chị giữ chức Ủy viên Ban Thư ký Hội LHNT VN Tập đoàn khóa III, gồm có: anh Trần Quốc Bình; anh Hồ Xuân Bắc; chị Trần Huỳnh Ngọc Cẩm – UV Ủy ban Hội LHTN VN Tập đoàn khóa III, UV BTV ĐTN Tập đoàn, Bí thư Chi đoàn Tạp chí Cao su Việt Nam.

Hội nghị trao đổi một số nội dung, chia sẻ về tình hình hoạt động Đoàn – Hội và vai trò của tuổi trẻ của ngành cao su trong việc thực hiện nhiệm vụ kép, vừa lao động sản xuất kinh doanh ổn định, vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả…

THIÊN HƯƠNG