Nông trường Gò Dầu (Cao su Tây Ninh) về trước kế hoạch sản lượng 46 ngày

CSVNO – Năm 2021,  Nông trường Cao su Gò Dầu, Công ty CPCS Tây Ninh được công ty giao kế hoạch 1.333 tấn. Đến ngày 15/11, nông trường đã thực hiện được 1.337 tấn, về trước kế hoạch 46 ngày và là đơn vị hoàn thành kế hoạch sản lượng năm sớm nhất trong toàn công ty.

Ông Nguyễn Hồng Thái – Phó TGĐ công ty trao thưởng cho Nông trường Gò Dầu

Nông trường Cao su Gò Dầu hiện đang quản lý 2.178 ha cây cao su nằm trên 2 xã Hiệp Thạnh và Thạnh Đức, huyện Gò Dầu với 224 công nhân khai thác. Với những thành tích đã đạt được, ngày 16/11, lãnh đạo công ty, công đoàn đã đến khen thưởng cho nông trường và 3 tổ đã xuất sắc hoàn thành kế hoạch năm.

Ông Võ Trần Minh Đăng – Chủ tịch Công đoàn công ty trao thưởng cho các tổ hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2021

Dịp này, Nông trường Gò Dầu được UBND tỉnh Tây Ninh tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trưởng công an xã Thạnh Đức trao bằng khen của UBND tỉnh Tây Ninh cho nông trường

Sáng cùng ngày, lãnh đạo công ty, Công đoàn công ty cũng đã đến khen thưởng cho 3 tổ khai thác (Tổ 2 và Tổ 3 khu vực 1, Tổ 3 khu vực 3) của Nông trường Cầu Khởi đã hoàn thành kế hoạch sản lượng từ ngày 7 – 15/11.

Ông Trương Văn Minh – Phó TGĐ công ty trao thưởng cho 3 tổ của Nông trường Cầu Khởi
Ông Võ Trần Minh Đăng – Chủ tịch Công đoàn công ty trao thưởng cho 3 tổ hoàn thành kế hoạch năm 2021 của Nông trường Cầu Khởi
THẾ TRUNG