Cao su Tây Ninh khen thưởng công nhân sớm hoàn thành kế hoạch năm

CSVNO – Sáng 6/10 , Lãnh đạo Công ty, Công đoàn Công ty CPCS Tây Ninh, Nông trường Cao su Bến Củi đã đến khu vực 1 Nông trường Bến Củi khen thưởng cho 8 công nhân khai thác mủ đã hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2021.

Ông Trương Văn Minh – Phó TGĐ Công ty trao thưởng cho các công nhân sớm hoàn thành kế hoạch sản lượng

Theo đó, 3 cá nhân về sớm nhất là anh Giang Lưu Phi, đến ngày 14/7 khai thác được 8.552 kg/8.550 kg kế hoạch và về trước 170 ngày; Chị Hoàng Thị Ngọc Hồng, đến ngày 8/8 khai thác được 8.404kg/8,384kg kế hoạch và về trước 145 ngày; Chị Trần Thị Bích Lợi, đến ngày 12/8 khai thác được 8.552kg/8.550kg kế hoạch và về trước 141 ngày.

Ông Võ Trần Minh Đăng – Chủ tịch Công đoàn Công ty trao thưởng cho các cá nhân hoàn thành kế hoạch

5 cá nhân còn lại hoàn thành kế hoạch năm từ ngày 16/8 đến ngày 16/9. Tổng số tiền được khen thưởng từ Công ty, Công đoàn là 8,4 triệu đồng.

Được biết, tại Nông trường Cầu Khởi cũng đã có 5 công nhân xuất sắc hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2021 từ ngày 11/9 đến ngày 04/10.

THẾ TRUNG