Cao su Lai Châu II chú trọng chăm lo cho NLĐ

CSVN – Cùng với việc chăm sóc, khai thác mủ cao su, Công ty CPCS Lai Châu II luôn quan tâm, chú trọng đến các chế độ chính sách đối với NLĐ thực hiện đúng theo thỏa ước lao động tập thể. Qua đó, động viên, khuyến khích NLĐ thi đua lao động sản xuất, góp phần đưa công ty ngày càng phát triển, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Lãnh đạo Công ty CPCS Lai Châu II thường xuyên động viên tinh thần người lao động. Ảnh tư liệu

Công ty hiện có 1.023 cán bộ, nhân viên, lao động; trên 95% là người đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó 413 lao động biên chế chính thức và 610 lao động nhận khoán khai thác mủ; bình quân lương từ 4,5 triệu   đồng/người/tháng. Năm 2021, công ty luôn chú trọng đến các chế độ chính sách đối với NLĐ, thực hiện đúng theo thỏa ước lao động tập thể, cụ thể hóa việc thực hiện quy chế dân chủ, thực hiện đầy đủ các chế độ về trợ cấp tử tuất, ốm đau, thai sản, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y

tế, bảo hiểm thất nghiệp… Trong đó, đóng các loại bảo hiểm 5,74 tỷ đồng; có 53 lao động được hưởng các chế độ với tổng số tiền trên 960 triệu đồng. Thực hiện khám sức khỏe định kỳ, chi trả tiền lương, tiền công cho NLĐ công khai, minh bạch và cấp phát đầy đủ bảo hộ lao động cho NLĐ.

Nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho NLĐ, công ty tổ chức Hội nghị NLĐ đối thoại với tổng giám đốc trao đổi các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích. Đề xuất công ty thực hiện đầy đủ nội dung về an toàn, vệ sinh lao động. Đồng thời xây dựng thỏa ước lao động tập thể đúng luật, phù hợp điều kiện thực tế và tình hình đơn vị; xây dựng đơn giá tiền lương, định mức giao khoán, hỗ trợ ăn ca; kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ chính sách cho NLĐ.

Ban lãnh đạo công ty cũng thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ cho NLĐ. Trong đó, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn 8 người; cử học đại học từ xa, tại chức 12 người, đào tạo khai thác mủ 145 người. Hỗ trợ xây dựng 2 hệ thống nhà gỗ cho công nhân trên các tổ sản xuất tại các nông trường trực thuộc trị giá 173,8 triệu đồng. Hỗ trợ 12 hệ thống điện năng lượng mặt trời trị giá 48 triệu đồng, 3,2km đường nước sinh hoạt, nhằm giúp NLĐ ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với công ty…

Ngoài ra, công ty tạo điều kiện sinh hoạt văn hóa, tinh thần cho NLĐ bằng việc xây dựng sân chơi thể thao, mua sắm phương tiện nghe nhìn, kết nối internet; tổ chức giao lưu văn nghệ. Công ty phối hợp với các đoàn thể thường xuyên tổ chức phát động các đợt thi đua lao động sản xuất, qua đó đã có các chế độ khen thưởng bằng vật chất hợp lý. Năm 2021, công ty khen thưởng cho 47 lượt tập thể và 90 cá nhân với tổng số tiền 199,3 triệu đồng.

Hiện nay, công ty đã triển khai ký kết với nhân dân góp đất trồng cao su được 6.500,34ha với tổng số 1.465 hợp đồng; trong đó ký hợp đồng chính thức 6.218ha, ký hợp đồng nguyên tắc 282,34ha. Năm 2021, công ty đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, các ban ngành liên quan thực hiện chi trả chi phí góp đất chia sản phẩm với người dân với số tiền là 5,071 tỷ đồng với diện tích đất góp 4.654,74ha.

Năm 2022, công ty tiếp tục đưa hơn 564ha vườn cây đảm bảo tiêu chuẩn vào khai thác kinh doanh nâng tổng số diện tích khai thác lên hơn 3.300ha; năng suất 0,95 tấn/ha, sản lượng 3.150 tấn (mủ nguyên liệu quy khô). Quyết tâm hoàn thành mục tiêu kép “vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao”.

Giải quyết đủ việc làm cho NLĐ, đảm bảo mức lương bình quân 4,5 – 5 triệu đồng/người/tháng. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với NLĐ như: cấp phát đầy đủ bảo hộ lao động, đóng nộp đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tổ chức khám sức khỏe định kỳ…

PHƯƠNG LY