Cao su Việt Lào chia cổ tức 8,1%

CSVN – Trong 6 tháng đầu năm, Cao su Việt Lào có tỷ lệ thực hiện các chỉ tiêu khối lượng khả quan, nhất là chỉ số về sản lượng khai thác, thu mua, doanh thu và lợi nhuận. Đây là những tín hiệu tích cực giúp công ty tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.

Sản xuất tại nhà máy chế biến. Ảnh: CTV
Lợi nhuận năm 2020 vượt 213%

Năm 2020, công ty xây dựng kế hoạch chia cổ tức 2%. Tuy nhiên với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm đạt kết quả tốt, tất cả các chỉ tiêu đề ra đều vượt nhiều so với kế hoạch, cụ thể: sản lượng khai thác vượt 12%, tổng doanh thu vượt hơn 7%, lợi nhuận trước thuế vượt 193,5%, lợi nhuận sau thuế đạt 92,7 tỷ đồng (vượt 213%). Do đó, trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2020 là 8,1% (đạt 405% so với kế hoạch xây dựng trước đó).

Cũng như những đơn vị trong và ngoài nước, năm 2020 công ty cũng bị ảnh hưởng ít nhiều do tác động của đại dịch Covid – 19 nhưng Hội đồng quản trị công ty đã kịp thời chỉ đạo Ban điều hành xây dựng các phương án, kịch bản điều hành phù hợp với từng giai đoạn cụ thể. Do đó năm qua công ty đạt được thành công to lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo ổn định SXKD có doanh thu, lợi nhuận tốt, vừa đảm bảo việc làm, thu nhập cho hơn 2.570 NLĐ.

Năm 2020 cũng là năm đánh dấu sự kiện quan trọng trong lịch sử phát triển của đơn vị. Đó là công ty vinh dự nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới của Chủ tịch nước trao tặng. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của các thế hệ lãnh đạo, NLĐ công ty trong suốt 16 năm xây dựng, ổn định và phát triển của công ty.

Đồng thời cũng là động lực giúp công ty tiếp tục phát huy giá trị truyền thống của ngành, của đơn vị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các cấp giao trong năm 2021 và những năm tiếp theo, tiếp tục là đơn vị dẫn đầu trong các đơn vị đầu tư ra nước ngoài của VRG.

Phát biểu trong cuộc họp trực tuyến giữa lãnh đạo VRG và các đơn vị tại Lào, ông Ngô Quyền – TGĐ công ty khẳng định: “Công ty sẽ xây dựng các kịch bản SXKD phù hợp với tình hình thực tế từng giai đoạn, với kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm khả quan, công ty sẽ quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và NLĐ”.

Phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2021

Từ tình hình thực tế của đơn vị, năm 2021 công ty đã xây dựng các chỉ tiêu, kế hoạch có mức tăng trưởng so với năm 2020, nhất là chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận.

Thực hiện chủ trương của VRG, công ty nghiêm túc thực hiện quy định của các cấp của hai nước Việt Nam – Lào về phòng chống dịch Covid – 19, tổ chức liên hệ chính quyền sở tại để tiêm vaccine phòng chống Covid cho NLĐ, đồng thời trường hợp về Việt Nam và trở lại Lào làm việc đều thực hiện cách ly theo đúng quy định.

Phun xịt khử khuẩn tại trụ sở làm việc của công ty và các nông trường. Các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên công ty đều có các chương trình tặng quà cho những trường hợp NLĐ gặp khó khăn do Covid-19, tặng khẩu trang và nước sát khuẩn cho NLĐ…

Song song đó là việc tổ chức SXKD có hiệu quả, phát huy kết quả đạt được trong những năm vừa qua, năm 2021 tập thể NLĐ công ty tiếp tục phấn đấu để đạt được các chỉ tiêu, kế hoạch ở mức cao nhất. Hiện nay, tư tưởng NLĐ công ty ổn định, không hoang mang lo sợ, yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị.

MINH NHIÊN