Các đơn vị miền Trung phải nghiêm túc thực hiện tốt nhiệm vụ kép

CSVNO – Nghiêm túc phòng chống dịch bệnh Covid – 19 và quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 là chỉ đạo quan trọng của Chủ tịch HĐQT VRG Trần Ngọc Thuận tại cuộc họp trực tuyến giữa lãnh đạo, các ban chuyên môn VRG với các đơn vị đứng chân trên địa bàn Duyên hải miền Trung vào sáng ngày 5/5.

Cuộc họp được tổ chức trực tuyến trên hệ thống 13 điểm cầu

Tính đến ngày 30/4, các công ty cao su đã khai thác được 1.397 tấn mủ (đạt 8,86%), thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020 do tình hình thời tiết không thuận lợi, mưa rét sớm trong tháng 1, ảnh hưởng thiệt hại do bão năm 2020 ở khu vực tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi đã ảnh hưởng lớn đến công tác thu hoạch mủ của các đơn vị. 

Trong tháng 4 đã có 6 công ty trong khu vực tổ chức ra quân thu hoạch mủ trên diện tích vườn cây có bộ lá ổn định, 3 công ty còn lại sẽ ra quân thu hoạch mủ trong tháng 5.

Mặc dù tổ chức sản xuất kinh doanh trong điều kiện còn nhiều khó khăn do đặc thù khu vực, tuy nhiên các đơn vị rất nỗ lực và có một số đơn vị có tỷ lệ thực hiện sản lượng tốt như Cao su Quảng Nam (14,2%), Cao su Bình Thuận (11,8%), Cao su Quảng Trị (10%). Về chế biến, các đơn vị trong khu vực đã chế biến hơn 2.784 tấn mủ, đạt 11,4%.

Đối với hai công ty thủy điện trong khu vực, tổng sản lượng điện thương phẩm trong 4 tháng đầu năm đạt gần 71 triệu Kwh, tổng doanh thu thực hiện hơn 86 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 8,2 tỷ đồng. 

Tính đến thời điểm hiện nay, MDF – Quảng Trị là đơn vị có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 nổi bật trong toàn VRG với sản lượng sản xuất cao, sản xuất đến đâu tiêu thụ đến đó, lợi nhuận đạt 99,5% so với kế hoạch được giao. Cụ thể, công ty sản xuất được 91.088m3 gỗ, tiêu thụ 83.312m3, tổng doanh thu đạt 415 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 33 tỷ đồng (chiếm 99,5% kế hoạch). 

Điểm cầu tại Công ty MDF Quảng Trị

Hiện nay, các đơn vị rất nghiêm túc trong việc thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid – 19, đồng thời xây dựng các giải pháp nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong tháng 5, tháng 6 và xây dựng các kịch bản sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế trong từng giai đoạn.

Tại cuộc họp, lãnh đạo VRG các ban chuyên môn VRG đã giải đáp cụ thể những kiến nghị của các đơn vị về vốn, công tác chế biến, lao động tiền lương, xây dựng cơ bản… Đồng thời hướng dẫn các đơn vị giải quyết những khó khăn trước mắt, tập trung nguồn lực để quyết tâm hoàn thành tốt các kế hoạch được thỏa thuận trong năm 2021. 

Điểm cầu chính tại trụ sở VRG

Kết luận cuộc họp, ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT VRG đề nghị: “Các đơn vị phải nghiêm túc thực hiện các quy định của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình về dịch bệnh, đồng thời chủ đồng xây dựng các phương án cụ thể tại đơn vị khi có các tình huống xảy ra. Trong việc thực hiện nhiệm vụ cần phải nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, tổ chức sản xuất và chăm lo tốt đời sống cho NLĐ, bên cạnh đó, xây dựng và giữ mối quan hệ tốt với địa phương. Các đơn vị phải quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2021”.

Đối với những kiến nghị, ông Trần Ngọc Thuận đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc các thông báo kết luận của lãnh đạo VRG từ năm 2020 đến nay và chỉ đạo các ban chuyên môn VRG tập trung giải quyết khó khăn cho từng đơn vị. Đồng thời đề nghị Công đoàn CSVN quan tâm hơn nữa đến việc chăm lo cho NLĐ, các thiết chế văn hóa… đối với các đơn vị còn nhiều khó khăn ở khu vực Duyên hải miền Trung.

MINH NHIÊN