Kế hoạch 2021

Tin vào một năm tiếp tục thành công

CSVN – Kết thúc năm 2020 với ấn tượng vượt khó, người lao động ngành cao su lại bắt tay ngay vào công việc, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc.

Nhìn lại 2020 hướng tới 2021 – 2025

CSVN – Trong “bĩ cực” đã có “thái lai”. Rất đáng tự hào! Đó là công sức, trí tuệ, bản lĩnh của thế hệ công nhân cao su hôm nay. 2020 trở thành năm của