Đảng bộ Cao su Đồng Nai tập huấn công tác Đảng và kiểm tra giám sát năm 2021

CSVNO – Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho các đồng chí cấp ủy viên cơ sở và cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, từ ngày 7/4 đến 16/4, Đảng bộ TCT Cao su Đồng Nai tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức công tác Đảng và công tác kiểm tra, giám sát cho 221 đồng chí. 

Lớp tập huấn có 224 đồng chí là cấp ủy viên cơ sở và cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát tham gia

Lớp học do đội ngũ báo cáo viên của các Ban Đảng và Uỷ ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đồng Nai triển khai. Nội dung lớp tập huấn bao gồm: Công tác của cấp ủy và Bí thư cấp ủy cơ sở; nghiệp vụ công tác đảng viên ở cơ sở và tổ chức sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề; cấp ủy cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay; công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới; một số kỹ năng, nghiệp vụ về công tác dân vận cho cán bộ cơ sở; xử lý tình huống trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở hiện nay và nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy, UBKT cấp ủy cơ sở.

Lớp tập huấn đã trang bị cho đội ngũ cấp ủy, ủy viên UBKT các cấp của Đảng bộ TCT những kiến thức, nghiệp vụ cơ bản về công tác Đảng, công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy và UBKT cấp ủy cơ sở, nhằm hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

Trước đó, ngày 30/3, TCT cũng đã tổ chức 2 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho 174 cán bộ chủ chốt và nhân viên trong đơn vị. Kiến thức và các kỹ năng được tập huấn giúp cán bộ lãnh đạo, quản lý và nhân viên nghiệp vụ nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác lãnh đạo, quản lý cho bản thân, đáp ứng yêu cầu phát triển TCT thời kỳ công nghiệp 4.0. Thời gian tập huấn kéo dài trong 2 tuần.

Học viên tham gia lớp tập huấn được trang bị các kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm…
Việc đào tạo nguồn nhân lực trẻ, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao được lãnh đạo TCT đặc biệt chú trọng, do đó những năm gần đây TCT tích cực đẩy mạnh việc đào tạo, tập huấn trang bị những kiến thức, kỹ năng cho CB.CNV nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công việc.
KHÔI NGUYỄN