Cao su Hòa Bình có những tiến bộ vượt bậc trong năm 2020

CSVNO – Tại Lễ công bố hoàn thành kế hoạch năm 2020 của Cao su Hòa Bình, ông Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG đã chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, tiến bộ vượt bậc của tập thể NLĐ trong toàn công ty, đồng lòng vượt khó, thực hiện vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2020.

Ông Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG trao thưởng cho tập thể Công ty Cao su Hòa Bình

Cụ thể, tất cả các chỉ tiêu trong năm 2020 công ty đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Sản lượng khai thác đến ngày 29/12 thực hiện được 2.651 tấn, đạt 100% kế hoạch, về trước sản lượng 2 ngày.

Ông Võ Việt Tài – Phó Chủ tịch Công đoàn CSVN trao thưởng cho công ty

Thu mua 1.864 tấn, (vượt hơn 24% so với kế hoạch), tiêu thụ 5.224 tấn (vượt 26% kế hoạch), tổng doanh thu vượt 29% kế hoạch, lợi nhuận đạt 111%. Thu nhập bình quân năm 2020 dự kiến đạt 8,5 triệu đồng/người/tháng.

Lãnh đạo công ty trao thưởng cho 3 đội về trước kế hoạch sản lượng
Ông Trần Minh Đợi – Chủ tịch Công đoàn công ty trao thưởng cho các tổ công đoàn xuất sắc

Để đạt được những kết quả tích cực đó, ngay từ đầu năm công ty đã phát động các phong trào thi đua, trong đó tập trung vào phong trào Luyện tay nghề – Thi thợ giỏi nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. Bên cạnh đó, công ty đã kịp thời phát động và khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua vượt kế hoạch sản lượng hàng tháng. Nhờ đó, công ty có 3/6 đội, 6/18 tổ sản xuất hoàn thành kế hoạch trước thời gian.

6 tổ sản xuất về trước kế hoạch sản lượng nhận thưởng tại buổi lễ

Đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2020 của công ty, ông Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG nhấn mạnh: “VRG đánh giá cao những tiến bộ vượt bậc của tập thể NLĐ của Cao su Hòa Bình, mặc dù tổ chức sản xuất trong điều kiện khó khăn nhưng công ty đã nỗ lực, đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, lãnh đạo VRG đánh giá cao việc chăm lo đời sống cho NLĐ, giải quyết tốt các chế độ tiền lương, thu nhập cho NLĐ. Trong năm 2021 và những năm tiếp theo, tôi đề nghị công ty tiếp tục có những giải pháp cụ thể để thực hiện tốt hoạt động sản xuất kinh doanh và chăm lo đời sống cho NLĐ. Đồng thời phối hợp, theo dõi và tăng cường quản lý ở các dự án công ty tham gia góp vốn”.

MINH NHIÊN