“Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tế”

CSVN – Ông Trần Công Kha – UV BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ VRG đã chia sẻ với Tạp chí CSVN về kết quả hoạt động của Đảng bộ VRG trong năm 2020 và những nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong năm 2021.

Ông Trần Công Kha – UV BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ VRG phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ VRG, ngày 6/1. Ảnh: Vũ Phong

– Thưa ông, ông nhận xét như thế nào về hoạt động của Đảng bộ VRG trong năm 2020?

Ông Trần Công Kha: Được sự quan tâm chỉ đạo, định hướng phát triển của Đảng và Chính phủ, cùng với sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối DNTW, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ NN&PTNT, sự hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương nơi có đơn vị thành viên của Tập đoàn đứng chân đã giúp Tập đoàn hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020.

Đảng bộ Tập đoàn đã phát huy tốt  vai  trò lãnh đạo, làm hạt nhân trong hệ thống chính trị của Tập đoàn, thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, kiểm tra giám sát, công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ, công tác phát triển đảng viên mới; thực hiện tốt công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị – xã hội; xây dựng mối quan hệ gắn bó trong lãnh đạo với HĐQT, Ban TGĐ Tập đoàn và các đoàn thể chính trị – xã hội. Đồng thời công tác phối hợp giữa Đảng ủy Tập đoàn với cấp ủy địa phương và cấp ủy các đơn vị thành viên đã đạt được kết quả cao.

Năm 2020, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do điều kiện khách quan như dịch bệnh Covid-19 kéo dài, thiên tai, bão chồng bão, lũ chồng lũ…  đã ảnh hướng trực tiếp tới hoạt động SXKD của Tập đoàn và đời sống của NLĐ. Nhưng với sự cố gắng vượt khó, đoàn kết, chung sức, chung lòng trong cách nghĩ, cách làm của tập thể CB.CNVLĐ trong toàn Tập đoàn, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp trong cách chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như chăm lo đời sống NLĐ, nên có thể đánh giá, khẳng định rằng năm 2020 Tập đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành cao su Việt Nam, các tổ chức Đảng tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) tạo sự chuyển biến tích  cực về  nhận thức và hành động của đảng viên và NLĐ trong Tập đoàn chung sức, đồng lòng, đoàn kết, thống nhất vượt qua khó khăn, không  có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ SXKD, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Các cơ sở Đảng nhận bằng khen đạt thành tích trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2020 của Đảng ủy VRG. Ảnh: Vũ Phong

– Các chương trình trọng tâm và những nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong năm 2021 cụ thể như thế nào, thưa ông?

Ông Trần Công Kha: Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 – 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 – 2030. Dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường và những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 tiếp diễn… Trong bối cảnh khó khăn chung, Đảng ủy Tập đoàn tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 như sau:

 • Chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
  • Tăng cường phối hợp, kiểm tra, kiểm soát, tiếp tục giám sát doanh nghiệp và thực hiện nhiều giải pháp để giải quyết các khó khăn vướng mắc, sản xuất đạt kết quả tốt.
  • Tập trung lãnh đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động SXKD; rà soát phương án quản lý chặt chẽ suất đầu tư các dự án đầu tư trồng cao su và dự án cây trồng khác.
 • Tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ trước mắt và lâu dài để phát huy tối đa tiềm năng của cây cao su; nghiên cứu chuyển đổi một phần diện tích cao su già cỗi đến kỳ thanh lý, hiệu quả thấp sang trồng cây trồng khác, nhất là sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hoặc ngành nghề kinh doanh khác có hiệu quả hơn.
 • Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới, sắp xếp lại các doanh nghiệp trong Tập đoàn theo quy định theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối và phát huy hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế. Thực hiện sáp nhập các công ty có quy mô nhỏ lại với nhau hoặc sáp nhập công ty có quy mô nhỏ vào công ty lớn có cùng ngành nghề để tăng sức cạnh tranh, nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn; giảm các chi phí gián tiếp, giảm đầu mối quản lý.
 • Tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu/cụm công nghiệp đang hoạt động. Tập trung các nguồn lực và sự ủng hộ của Chính phủ và chính quyền địa phương để chuyển đổi diện tích đất cao su sang phát triển các khu/cụm công nghiệp tại các công ty thành viên trong toàn Tập đoàn.
 • Nghiên cứu, mở rộng quy mô, tăng cường hiệu quả và hiện đại hóa ngành chế biến gỗ, đặc biệt tập trung phát triển gỗ tinh chế và gỗ MDF, HDF. Tiếp tục tăng cường đầu tư để nâng cao năng lực sản xuất và hiệu quả của các sản phẩm công nghiệp cao su, như: bóng thể thao, găng tay y tế, gối, nệm cao su thiên nhiên, băng tải cao su, chỉ thun… Nghiên cứu liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư, mua bán, sáp nhập… để đầu tư vào các sản phẩm công nghiệp cao su, phát huy hiệu quả chuỗi giá trị của cao su.
 • Đẩy mạnh mở rộng diện tích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại những công  ty có điều kiện thích hợp thông qua việc liên kết, liên doanh, hợp tác đầu tư với các đối tác có năng lực.
 • Phát triển Tập đoàn theo hướng bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế và trách nhiệm đối với xã hội và bảo vệ môi trường; tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường; xây dựng và nâng cao thương hiệu của Tập đoàn trở thành thương hiệu mạnh có uy tín trong và ngoài nước.
 • Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Kịp thời phổ biến, quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

 • Tập trung quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, các bộ ngành hữu quan nhằm đảm bảo công tác xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị đề ra năm 2021 đạt kết quả cao nhất, phù hợp với đặc điểm tình hình và thực tiễn hoạt động của Tập đoàn.
 • Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, chỉ đạo xây dựng và ban hành nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021. Chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch SXKD năm 2021 từ những ngày đầu, tháng đầu và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đề  ra năm 2021.
 • Tiếp tục sơ kết để đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Tập đoàn, HĐQT với các Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, thành phố để triển khai công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2021.
 • Chỉ đạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm, Hội nghị Người lao động, tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, tích cực tham gia công tác an sinh xă hội, củng cố an ninh, quốc pḥòng, an toàn trật tự xă hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn có đơn vị cao su đứng chân và tại Lào, Campuchia.
 • Kết hợp phát triển kinh tế với thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Tăng cường tuyển dụng lao động người dân tộc, giúp định hình tập quán sản xuất công nghiệp cho người nông dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; góp phần rất lớn trong việc ổn định xã hội, xây dựng nông thôn mới ở các vùng cao su.

– Trân trọng cảm ơn ông!

TRẦN HUỲNH (thực hiện)