Ông Trần Công Kha

8 chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT VRG

CSVN – Tại Hội nghị Người lao động Công ty mẹ VRG vào ngày 24/6, Chủ tịch HĐQT VRG Trần Công Kha đã chỉ đạo Công ty mẹ VRG và VRG nói chung cần tập