Thu nhập người lao động Cao su Tây Ninh đạt 10,6 triệu đồng/người/tháng

CSVNO – Ngày 12/4, Công ty CP Cao su Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024. Theo thông tin từ Hội nghị, thu nhập bình quân của NLĐ công ty đạt gần 10,6 triệu đồng/người/tháng, là đơn vị có thu nhập nằm trong tốp đầu toàn ngành.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2023 là năm khó khăn chung của toàn ngành cao su. Lãnh đạo Cao su Tây Ninh đã triển khai tuyên truyền, vận động toàn thể NLĐ cùng chung sức phấn đấu vượt qua khó khăn; tranh thủ cạo sớm, tận thu sản phẩm, chú trọng trong khâu quản lý chất lượng sản phẩm, củng cố công tác tiêu thụ, tập trung vốn cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và chăm lo đời sống NLĐ.

Ông Nguyễn Hồng Thái – TGĐ Cao su Tây Ninh phát biểu tại Hội nghị

Năm 2023, toàn công ty khai thác được 8.781,74 tấn mủ, vượt 9,77% KH; chế biến 15.416 tấn, vượt 60,59% KH; tiêu thụ 10.629 tấn mủ, vượt 23,6 KH. Tổng doanh thu toàn công ty đạt 425,44 tỷ đồng, vượt 12,95 KH; lợi nhuận trước thuế 68,676 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 45,154 tỷ đồng.

Cao su Tây Ninh đã tạo việc làm cho hơn 1.300 lao động với thu nhập bình quân gần 10,6 triệu đồng/người/tháng. Các chế độ chính sách của NLĐ luôn được đảm bảo thực hiện đúng, đủ.

Ông Võ Trần Minh Đăng – Chủ tịch Công đoàn Cao su Tây Ninh phát động thi đua tại Hội nghị

Các chế độ khác như bồi dưỡng độc hại, trang bị bảo hộ lao động, ăn giữa ca, khám sức khỏe định kỳ, tham quan du lịch được công ty tổ chức thực hiện định kỳ hàng năm nhằm đảm bảo môi trường, sức khỏe làm việc, giúp NLĐ an tâm công tác.

Công ty thực hiện tốt TƯLĐTT với điều khoản về lợi ích của NLĐ có lợi hơn so với quy định của Bộ Luật Lao động; tổ chức đối thoại giữa người sử dụng lao động và Ban đại diện người lao động đúng định kỳ và đạt chất lượng đúng theo quy chế đối thoại định kỳ, giải đáp thỏa đáng mọi thắc mắc của NLĐ, không xảy ra trường hợp khiếu tố, khiếu nại.

Toàn cảnh Hội nghị

Các phong trào thi đua lao động sản xuất, thi đua nước rút, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công đoàn công ty đẩy mạnh thực hiện mang lại hiệu quả trong SXKD. Trong năm, công ty đã có 25 giải pháp sáng kiến mang lại hiệu quả được công ty công nhận.

Biểu quyết thông qua đề án nhân sự bầu Ban Thanh tra nhân dân

Phát biểu tại Hội nghị, Phó TGĐ VRG Phạm Hải Dương đánh giá cao những kết quả toàn diện mà Cao su Tây Ninh đã đạt được trong năm 2023. Nhờ sự điều hành quản lý, sự nỗ lực cố gắng của toàn thể CB.CNV LĐ, công ty duy trì 18 năm liên tiếp trong CLB 2 tấn. Riêng năm 2023, năng suất vườn cây đạt trên 2,1 tấn. Đây là một trong các đơn vị của VRG có năng suất cao nhất. Thu nhập NLĐ Cao su Tây Ninh cũng nằm trong tốp đầu của Tập đoàn.

Ông Phạm Hải Dương – Phó TGĐ VRG phát biểu tại Hội nghị

Ông Phạm Hải Dương mong rằng công ty tiếp tục duy trì hiệu quả công tác chăm sóc vườn cây, bảo vệ thực vật tốt, đảm bảo quy trình kỹ thuật khai thác để duy trì năng suất cao nhằm nâng cao sản lượng, đạt hiệu quả SXKD cao và chăm lo tốt cho NLĐ.

Công ty được nhận cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua “giỏi việc nước đảm việc nhà”

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Nguyễn Ngọc Mùi – Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam cho rằng, năm 2023 rất khó khăn, công ty đã đoàn kết nỗ lực, tổ chức tốt phong trào công nhân viên chức lao động. Trước thực tại cạnh tranh lao động gay gắt với các khu công nghiệp, bằng nhiều phương pháp tích cực, quyết liệt, Cao su Tây Ninh đã đảm bảo thu nhập ổn định cũng như các chế độ chính sách để giữ chân được NLĐ.

Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam Nguyễn Ngọc Mùi phát biểu tại Hội nghị

Ông Nguyễn Ngọc Mùi mong rằng năm 2024, lãnh đạo, ban điều hành công ty tiếp tục có nhiều giải pháp đảm bảo SXKD, quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa tiền lương, thu nhập, đời sống vật chất tinh thần của NLĐ.

Cá nhân xuất sắc nhận huy hiệu Cao su Việt Nam

Phát huy những thành tích đạt được, năm 2024, Cao su Tây Ninh phấn đấu Khai thác và quản lý tốt 4.454,38 ha cao su kinh doanh, hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2024 Tập đoàn giao là 8.900 tấn, năng suất vườn cây được duy trì ổn định. Đặc biệt, thực hiện cải tiến thường xuyên, đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, khoa học, công nghệ vào sản xuất nhằm giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả SXKD, nâng cao thu nhập, đảm bảo đời sống cho NLĐ.

ĐÀO PHONG