Tổ chức họp trực tuyến, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch tại các đơn vị Lào, Campuchia

CSVN – Lãnh đạo VRG sẽ áp dụng họp trực tuyến đối với các nội dung mang tích chất trao đổi, chỉ đạo với các đơn vị thành viên, đặc biệt các đơn vị ở xa.thiet-bi-hoi-nghi-truyen-hinh

Theo Văn phòng VRG, việc họp trực tuyến thực hiện bằng phần mềm Microsoft Teams, Tập đoàn sẽ đầu tư bản quyền phần mềm và cấp phát cho các đơn vị sử dụng, các đơn vị chỉ đảm bảo hạ tầng và thiết bị. Việc thực hiện theo Công văn số 843/CSVN-VP ngày 20/3/2020.

VRG cũng yêu cầu các đơn vị thành viên tại Lào và Campuchia thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh của Chính phủ, chính quyền địa phương nước bạn. Hạn chế tối đa tập trung đông người, hạn chế đi lại nếu không cần thiết, nhất là đến vùng dịch. Quán triệt việc chấp hành quy định phòng chống dịch đến CBCNV và NLĐ. Thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh ở địa phương nơi trú đóng và quanh vùng dự án, trường hợp phát hiện NLĐ bị nhiễm bệnh phải có phương án xử lý khẩn cấp và thông báo ngay cho chính quyền địa phương.

P.V