Cao su Lai Châu: Đào tạo công nhân mới

 CSVNO – Từ ngày 27/2 đến ngày 12/3,  Nông trường Cao su Lùng Thàng thuộc Công ty CP Cao su Lai Châu tổ chức đào tạo khai thác mủ cho công nhân mới.
Công nhân mới tham gia lớp học khai thác mủ
Công nhân mới tham gia lớp học khai thác mủ

Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất và vượt sản lượng Công ty giao, năm 2020, Nông trường Cao su Lùng Thàng đưa vào khai thác 1.064,67 ha. Nông trường đã  tổ chức lớp đào tạo khai thác mủ cho 17 công nhân mới xin vào làm. Kết thúc lớp đào tạo các công nhân mới đều đạt đúng theo quy trình kỹ thuật.

MAI LIÊN