Đoàn thanh niên Cao su Quảng Trị xung kích khắc phục hậu quả cơn bão số 4

CSVN – Cơn bão số 4 đổ bộ vào Quảng Trị đã gây thiệt hại đến vườn cây cao su của Công ty, ĐTN Công ty đã xung kích cùng với NLĐ chung tay khắc phục hậu quả do bão để lại.
Đoàn TN Cao su Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 4
Đoàn TN Cao su Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 4

Chiều ngày 25/7, bão số 4 đổ bộ vào Quảng Trị đã gây thiệt hại đối với vườn cây cao su của Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị, làm gãy đổ đối với một số diện tích cao su kinh doanh và kiến thiết cơ bản. Số liệu thống kê có 55.600 cây cao su bị gãy đổ, nghiêng do bão, 20km đường bị hư hỏng, một số lán và kho ở các nông trường bị tốc mái.

Đoàn Thanh niên công ty đã kêu gọi tinh thần xung kích tuổi trẻ trong toàn đoàn viên thanh niên, tiên phong khắc phục hậu quả của bão để lại, thu gom cành gãy đổ đối với vườn cao su kinh doanh và dựng, chống vườn cây kiến thiết cơ bản. Từ ngày 26 đến ngày 30/7, 5/6 nông trường đã cơ bản khắc phục xong hậu quả do bão để lại.

Duy có nông trường Cồn Tiên vẫn chưa hoàn thành do lực lượng tham gia còn mỏng và diện tích cao su kiến thiết cơ bản lớn nhất trong công ty. Nhận thấy tình hình trên cùng với yêu cầu tiến độ khắc phục phải bám theo tình hình thời tiết sắp tới không thuận lợi, gió Lào và nắng gắt sẽ làm những cây chưa được khắc phục dễ chết, khô cằn, phát huy tinh thần xung kích tuổi trẻ, chiều ngày 31/7, Đoàn TN công ty đã ra quân khắc phục vườn cây do hậu quả của bão số 04 để lại tại nông trường Cồn Tiên với sự tham gia của đoàn viên thanh niên toàn công ty, sớm đưa vườn cây vào ổn định để tiếp tục khai thác và chăm sóc.

Một số hình ảnh ghi nhận tại vườn cây Công ty TNHH MTV CS Quảng Trị:

20429673_1450840491632515_2794578192362133005_n

20431614_1450840464965851_5331418499924394390_n

20258002_1446185155431382_9115025649118898743_n

Anh Dũng