Nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn

CSVN – Anh Thái Bảo Tri – Bí thư ĐTN, Chủ tịch Hội LHTN VN VRG, cho biết năm 2017, sẽ diễn ra nhiều sự kiện, ngày kỷ niệm quan trọng. Cụ thể: 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản VN, kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống ngành cao su VN.
Anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư BCH TW Đoàn (giữa) trao cờ “Tuổi trẻ VRG Đoàn kết - Sáng tạo - Xung kích - Tình nguyện - Xứng danh tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh” tại lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập ĐTN cộng sản Hồ Chí Minh do ĐTN VRG tổ chức. Ảnh: Vũ Phong
Anh Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư BCH TW Đoàn (giữa) trao cờ “Tuổi trẻ VRG Đoàn kết – Sáng tạo –
Xung kích – Tình nguyện – Xứng danh tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh” tại lễ kỷ niệm 85 năm
ngày thành lập ĐTN cộng sản Hồ Chí Minh do ĐTN VRG tổ chức. Ảnh: Vũ Phong

ĐTN VRG, Hội LHTN VN VRG sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030”; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ĐVTN. Cùng với đó, tuyên truyền kỷ niệm và tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối (11/4/2007 – 11/4/2017); kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đoàn Khối (11/10/2007 – 11/10/2017); kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2017), 61 năm ngày truyền thống Hội LHTN VN…

ĐTN VRG tiếp tục nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong cuộc vận động “Tuổi trẻ VN học tập và làm theo lời Bác” trong sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các đề tài nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với nhiều nội dung phong phú, đa dạng. Phối hợp với tổ chức Đoàn – Hội các tỉnh thành, địa phương để nâng cao sức mạnh đoàn kết tập hợp thanh niên.

Ngoài ra, ĐTN VRG chú trọng đẩy mạnh các hoạt động truyền thông để nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về lập thân, lập nghiệp, tình yêu nghề, yêu ngành. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn ở cơ sở trong hoạt động tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi sự lập nghiệp. Với chủ đề “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, thi đua lao động, sáng tạo lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp”, vì sự phát triển bền vững của ngành cao su VN.

Tập trung tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn VRG lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Năm 2017 sẽ diễn ra Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn VRG lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022. ĐTN VRG sẽ triển khai, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đại biểu Đoàn Tập đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Về thời gian tổ chức Đại hội Đoàn, ở cấp cơ sở hoàn thành trong tháng 5/2017, Đoàn tương đương cấp huyện hoàn thành trong tháng 8/2017. Thời gian tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở sẽ diễn ra từ 1/1/2017 đến 18/2/2017.

Để chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức Đại hội Đoàn, ngày 30/9/2016, Ban chấp hành ĐTN VRG đã có thông báo về kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn VRG lần VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Theo đó, đại hội Đoàn phải quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II, Đại hội Đảng bộ VRG lần thứ VIII và sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của các cấp ủy Đảng.

Đại hội được tổ chức trên tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của ĐVTN. Đại hội Đoàn các cấp phải là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với các phong trào thi đua sôi nổi, không khí vui tươi, phấn khởi trong ĐVTN, đảm bảo đại hội các cấp được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn VRG lần thứ VII, Đại hội đại biểu Đoàn khối DNTW lần thứ III và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần XI, các cơ sở Đoàn phải tổ chức các hoạt động thi đua rộng khắp trước, trong và sau đại hội, thể hiện vai trò xung kích sáng tạo của thanh niên.

Ngọc Cẩm – P.P