Các anh sống mãi 

tv Bao năm kháng chiến qua rồi

Sao anh đi mãi để người ngóng trông.

Bây giờ trời đã sang đông

Gió về rét đậm bâng khuâng dõi tìm.

 

Mà sao anh vẫn im lìm

Cánh chim bay mãi bóng hình bặt tăm.

Tìm trong ký ức xa xăm

Anh đi năm ấy xuân xanh vừa tròn.

 

Bút nghiên anh xếp vẫn còn

Hòa bình trở lại mỏi mòn chờ anh.

Người già khóc kẻ đầu xanh

Còn em ngồi khóc chiến tranh điêu tàn.

 

Lật từng trang sử huy hoàng

Một thời oanh liệt mãi còn tên anh.

Ra đi gìn giữ nước non

Một dòng máu Việt sắc son ngọn  cờ.

 

Nhớ anh viết một bài thơ

Máu đào anh đổ bao giờ cho quên.

Hòa bình đất nước bình yên

Quê hương ghi nhớ khắc tên đời đời.

 (Viết nhân ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7)

  Trần Khắc Mịch

(Cao su Lộc Ninh)