Kết quả Hội thao khu vực I tính đến 12h ngày 2/7

>>Khai mạc Hội thao CNVC-LĐ VRG khu vực I
Bộ môn cầu lông

Giải đơn nam dưới 45 tuổi:

– Huy chương vàng: Tăng Văn Khê, đơn vị Công ty CP Cao su Hà Giang

– Huy chương bạc: Nguyễn Bá Ngọc, đơn vị Công ty CP Cao su Lai Châu

– Huy chương đồng: Lê Văn Quý, đơn vị Công ty CP Cao su Lai Châu II

– Giải khuyến khích: Vừ A Tủa, đơn vị Công ty CP Cao su Lai Châu II

Ông Võ Việt Ngân - Trưởng Ban Chính sách Pháp luật Công đoàn CSVN trao huy trương các loại cho vận động viên bộ môn cầu lông
Ông Võ Việt Ngân – Trưởng Ban Chính sách Pháp luật Công đoàn CSVN trao huy chương cho vận động viên bộ môn cầu lông

Giải đơn nữ dưới 45 tuổi:

– Huy chương vàng: Vi Thị Hải Hà, đơn vị Công ty CP Thương mại – Dịch vụ và Du lịch Cao su

– Huy chương bạc: Khoàng Thị Thảo, đơn vị Công ty CP Cao su Lai Châu II

– Huy chương đồng: Phạm Trang Nhung, đơn vị Công ty CP Cao su Điện Biên

– Giải khuyến khích: Nguyễn Thị Lan Hương, đơn vị Công ty CP Cao su Điện Biên

Ông Võ Việt Ngân - Trưởng Ban Chính sách Pháp luật Công đoàn CSVN trao huy trương các loại cho vận động viên bộ môn cầu lông
Ông Võ Việt Ngân – Trưởng Ban Chính sách Pháp luật Công đoàn CSVN trao huy chương cho vận động viên bộ môn cầu lông

 

Bộ môn điền kinh

Cự ly 800 mét nam

– Huy chương vàng: Tẩn A Cỏn, đơn vị Công ty CP Cao su Lai Châu

– Huy chương bạc: Nguyễn Văn Thái, đơn vị Công ty TNHH phát triển Cao su Tân Biên Kampong Thom

– Huy chương đồng: Phạm Ngọc Sơn, đơn vị Công ty CP Cao su Điện Biên

– Giải khuyến khích: Quàng Văn Thuận, đơn vị Công ty CP Cao su Sơn La

Cự ly 800 mét nữ

– Huy chương vàng: Lường Thị Hường, đơn vị Công ty CP Cao su Điện Biên

– Huy chương bạc: Leo Thị Hân, đơn vị Công ty CP Cao su Sơn La

– Huy chương đồng: Nguyễn Thị Tuyết, đơn vị Công ty CP Cao su Điện Biên

– Giải khuyến khích: Lò Thị Cưởi, đơn vị Công ty CP Cao su Lai Châu

Ng. Cường (tổng hợp)