Người lao động nên mua hết cổ phần đã đăng ký

CSVNO – Việc mua cổ phần ưu đãi khi cổ phần hóa công ty mẹ VRG là quyền lợi của người lao động. VRG và Công đoàn CSVN đã tuyên truyền, khuyến khích NLĐ nên mua hết cổ phần ưu đãi đã đăng ký. Thời điểm này, 7 công ty chứng khoán có kinh nghiệm và uy tín đang tư vấn và mở tài khoản lưu ký cho CBCNVC – LĐ các đơn vị đăng ký mua cổ phần ưu đãi.
Mua cổ phần ưu đãi là quyền lợi của NLĐ. Ảnh: Phạm Thuận
Mua cổ phần ưu đãi là quyền lợi của NLĐ. Ảnh: Phạm Thuận

Tổng số cổ phần ưu đãi, bao gồm cả cổ phần ưu đãi theo năm công tác, cổ phần ưu đãi cho NLĐ đủ điều kiện cam kết mua thêm cổ phần ưu đãi, lao động là chuyên gia giỏi mua thêm cổ phần ưu đãi là 48.921.710 cổ phần cho NLĐ của Công ty mẹ Tập đoàn, 20 công ty nông nghiệp, 4 đơn vị hành chính sự nghiệp.

Tổng số người đăng ký mua cổ phần ưu đãi là 29.089 người. Trong đó số lao động mua cổ phần ưu đãi được mua với giá bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất, các cổ phần ưu đãi còn lại được mua với giá bằng với giá đấu thành công thấp nhất. Thời gian đăng ký mua cổ phần và mở tài khoản thực hiện từ 8/1 đến trước 16h ngày 25/1/2018. Thời gian bán cổ phần ưu đãi từ ngày 9/2 đến ngày 12/2/2018.

Tại Hội nghị triển khai thực hiện cổ phần hóa công ty mẹ VRG, ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG nhấn mạnh: “Công tác Cổ phần hóa được tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể CBCNVC – LĐ nhằm đảm bảo quyền lợi cho NLĐ. Lãnh đạo các đơn vị cần phải quán triệt mục đích, ý nghĩa của việc Cổ phần hóa cho CBCNVC LĐ nắm rõ. Đồng thời, tuyên truyền đến hơn 29.000 CBCNVC – LĐ đăng ký mua cổ phần ưu đãi để nắm bắt được thời gian, các bước thực hiện”.

Việc NLĐ mua cổ phần ưu đãi khi Tập đoàn cổ phần hóa là quyền lợi của NLĐ, chính vì vậy VRG, Công đoàn CSVN đã tuyên truyền, khuyến khích NLĐ nên mua hết số cổ phần ưu đãi đã đăng ký.

Ông Võ Sỹ Lực – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV VRG khẳng định: “NLĐ được mua cổ phần ưu đãi khi cổ phần hóa là quyền lợi của NLĐ. Cổ phần ưu đãi theo năm công tác NLĐ chỉ mua với giá chỉ bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất, các cổ phần ưu đãi còn lại NLĐ mua với giá đấu thành công thấp nhất. Vì vậy, NLĐ đã đăng ký mua cổ phần ưu đãi nên mua hết số lượng mình đã đăng ký”.

Trong tất cả các đơn vị, Công ty CS Phú Riềng, Bình Long, Dầu Tiếng, Đồng Nai, Lộc Ninh là những đơn vị có số lượng NLĐ đăng ký mua cổ phần nhiều. Anh Lê Văn Thủy – Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV CS Bình Long cho biết: “Công đoàn Công ty đã phân công cán bộ phụ trách từng đơn vị xuống tận cơ sở để triển khai công tác cổ phần hóa cho NLĐ nắm rõ.Tổng số NLĐ của Công ty là trên 4.800 người, số lao động đăng ký mua cổ phần ưu đãi 4.330 người. Công ty đã chia 108 tỷ từ quỹ phúc lợi cho NLĐ có điều kiện mua cổ phần, tính bình quân NLĐ nhận được 180.000đ/tháng nhân với số năm làm việc thực tế. Bình quân mỗi NLĐ 9 năm làm việc sẽ nhận được 18 – 19 triệu đồng. NLĐ Công ty rất phấn khởi và tin tưởng vào việc cổ phần hóa của Tập đoàn. NLĐ hy vọng giá cao su sẽ lên, VRG sẽ có lợi nhuận cao và NLĐ sẽ được hưởng lợi từ việc cổ phần hóa”.

Hà Khuê