Nông trường Bachiang I nhiều năm liền năng suất 2 tấn/ha

CSVN – Là nông trường được thành lập đầu tiên của Công ty TNHH Cao su Việt Lào, từ năm 2015 đến nay, Nông trường Bachiang 1 liên tục có tên trong Câu lạc bộ 2 tấn/ ha của VRG.

Ngay từ đầu mùa cạo mới, toàn thể công nhân nỗ lực, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.
Chú trọng đào tạo, nâng cao tay nghề cho NLĐ

Nông trường hiện quản lý 2.688 ha, với 19 tổ khai thác. Năm 2019 vừa qua, mặc dù tình hình thời tiết diễn biến rất phức tạp, đầu năm diện tích vườn cây bị nhiễm bệnh phấn trắng nặng, tuy nhiên nông trường đã xuất sắc về trước kế hoạch sản lượng được giao 4 ngày và kết thúc năm vượt 47 tấn.

Nông trường cũng là đơn vị thực hiện tốt việc tiết kiệm chống lãng phí, năm 2019 quỹ công công ty giao khoán cho nông trường thực hiện các hạng mục sản xuất năm là 88.239 công. Tuy nhiên, bằng nỗ lực của cả tập thể vì sự phát triển của đơn vị, nông trường chỉ thực hiện 83.743 công, tiết kiệm 4.495 công.

Lao động hiện có của nông trường là 671 người, trong đó công nhân khai thác 573 người. Năm 2015 là năm đầu tiên nông trường ghi tên mình vào Câu lạc bộ 2 tấn/ha của VRG. Tính đến nay, nông trường đã có 5 năm liên tục trong câu lạc bộ này.

Anh Lê Mạnh Hùng – Giám đốc nông trường cho biết: “Để đạt được thành tích đó, ngoài việc chăm sóc, quản lý tốt vườn cây, nông trường đặc biệt chú trọng công tác quản lý tay nghề thợ cạo mủ, đảm bảo quy trình kỹ thuật. Đây là một trong những yếu tố quan trọng quyết định năng suất vườn cây.

Hàng tháng, nông trường đều tổ chức kiểm tra kỹ thuật của công nhân để xếp hạng A, B, C, và đó cũng là căn cứ làm lương cho NLĐ. Phong trào Luyện tay nghề – Thi thợ giỏi đều đặn được tổ chức hàng năm để NLĐ ý thức được việc rèn luyện, nâng cao tay nghề.

Bên cạnh đó, nông trường đã vận động công nhân đăng ký đi làm ngày chủ nhật, không nghỉ tự do, cạo hết cây trong phần, tận thu các loại mủ, do đó tiền lương công nhân cũng được đảm bảo, bình quân trên từ 2 – 2,5 triệu kíp/người/tháng”.

Quyết tâm giữ vững năng suất 2 tấn/ha

Năm 2020, nông trường được công ty giao sản lượng khai thác 4.024 tấn mủ. Tiếp tục phát huy kết quả đạt được những năm qua, nông trường quyết tâm về trước kế hoạch sản lượng được giao.

Đồng thời, thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ, phương hướng đã đề ra trong năm 2020, chú trọng nâng cao thu nhập cho NLĐ bằng nhiều giải pháp thiết thực.

Ngay từ đầu mùa cạo, nông trường đã chú trọng đào tạo mới và đào tạo lại quy trình kỹ thuật cho NLĐ. Đồng thời, chia lại phần cây cạo hợp lý, đảm bảo NLĐ nào cũng có phần cây cạo.

Song song đó, kết hợp với chính quyền địa phương trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn nông trường đứng chân, thực hiện bảo vệ tốt sản phẩm, kịp thời ngăn chặn các trường hợp phá hoại vườn cây, trộm cắp mủ và tiêu cực trong đơn vị.

“Bên cạnh việc thực hiện tốt các quy định của công ty đưa ra trong sản xuất, nông trường đã phát động các phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phong trào thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng… kịp thời khen thưởng các tập thể cá nhân hoàn thành tốt các chỉ tiêu như: tổ có công nhân đi làm đầy đủ, tổ có mủ nước nhiều, mủ tạp nhiều, công nhân cạo được nhiều mủ.

Chúng tôi cũng đặt ra chỉ tiêu năm 2020 thu nhập NLĐ bình quân tăng hơn năm trước, đạt 2,5 – 3 triệu kíp/người/tháng. Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, Nông trường Bachiang 1 quyết tâm về trước kế hoạch sản lượng năm 2020 và tiếp tục giữ vững vị trí trong Câu lạc bộ 2 tấn/ha của VRG”, anh Lê Mạnh Hùng cho biết thêm.

MINH NHIÊN