Cao su Quảng Nam: Nhiều sáng kiến làm lợi hàng chục tỷ

CSVN – Trong 5 năm qua, Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam đã có nhiều sáng kiến, đề tài khoa học ứng dụng rộng rãi trong sản xuất và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình trong lĩnh vực này có sáng kiến xử lý nước thải từ quá trình chế biến mủ kết hợp với thu hồi biogas của TGĐ Nguyễn Duy Phúc.
Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến Cao su Quảng Nam. Ảnh: Vũ Phong
Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến Cao su Quảng Nam. Ảnh: Vũ Phong

Đây là sáng kiến có nhiều cải tiến tích cực như xả thải đúng quy chuẩn loại A, thu hồi năng lượng (biogas) để phục vụ sản xuất chế biến mủ và phục vụ cho công nhân nhà máy chế biến trong sinh hoạt như nấu ăn, thắp sáng.

Dựa vào thực trạng tại Xí nghiệp Chế biến – Dịch vụ, ông Đặng Văn Lai (GĐ xí nghiệp) đã có sáng kiến giảm lưu lượng nước sử dụng trong đánh đông bằng cách tạo 2 dòng mương trung gian. Cũng tại đây, công nhân Hồ Công Vũ đã thiết kế bộ phận giảm chấn cho cối mủ làm tăng tuổi thọ của máy, giảm chi phí bảo trì, thay mới.

Khi áp dụng các sáng kiến này vào sản xuất đã góp phần vào việc tăng năng suất lao động, giảm chi phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm mà chất lượng mủ vẫn đạt chất lượng cao, đảm bảo sức khỏe cho người lao động và giảm khối lượng xả nước thải ra môi trường.

Bên cạnh những sáng kiến về kỹ thuật, Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam cũng có nhiều sáng kiến trong công tác quản lý như: sáng kiến cải tiến giao khoán chi phí quản lý. Sáng kiến này góp phần giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm cũng như trong xây dựng cơ bản và thuận lợi trong thanh toán.

Với cải tiến công tác quản lý chăm sóc vườn cây KTCB, ông Trần Hùng – GĐ NTCS Nông Sơn đã đề xuất lãnh đạo công ty cho phép NT dựa vào tình hình thực tế để sử dụng định mức lao động, chi phí sản xuất có hiệu quả trong chăm sóc vườn cây như điều tiết các công việc hợp lý. Nhờ sáng kiến này, vườn cây phát triển xanh, sạch, đẹp và đồng đều, vanh tăng trưởng bình quân các năm lớn hơn so với quy định 2 cm trở lên…

Nguyễn Cường