Lãi

Hai công nhân say xỉn, nói chuyện trong quán rượu:

– Tớ đã bảo uống ở quán bà Tám rất có lãi mà lại. Cậu thấy không… lúc trước mình gọi hai ly, họ mang hai, bây giờ gọi hai thì họ mang ra bốn.

– Đâu, để tớ kiểm tra đã nào. Đúng là lãi thật! Dzô, dzô!

Mủ Tạp