Kiểu hứng mủ lạ mắt

anh độcVườn cây nhóm III (cạo đục) có thân cây nghiêng. Để tận thu sản lượng mủ từ thân, cành nhánh, công nhân đã nảy ra sáng kiến cải tiến… Từng cái chén hứng mủ được thiết kế cho nằm gọn lỏn vững chắc trong cái rọ, treo lủng lẳng cách xa thân cây trông thật lạ mắt.

Ảnh chụp: Lúc 13g 50, ngày 19/12/2015 tại vườn cây thuộc Đội II, NT Xà Bang (Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa).

Nguyễn Củ Cải