Cây cao su… giống đực

cs1Hai công nhân nói chuyện với nhau:
– Chỉ dựa vào gắn “váy” che chén mà cho rằng cây cao su thuộc giống cái (*) thì không ổn chút nào. Bởi vì, giống đực cũng mặc… váy (xà rông) chứ bộ!
– Ý cậu cây cao su là… giống đực?
– Chính xác.
– Cậu căn cứ vào đâu mà quả quyết như vậy?
– Giống đực thì mới có… râu. Như sáng nay, đi kiểm tra quy trình kỹ thuật cạo mủ phần cây cạo, tớ cạo để sót… râu (**), vậy là bị bắt điểm lỗi vệ sinh kém đó.
– Ừ há, có lý…
(*) Bài “Cây cao su giống gì?” – trang Làng cười, Tạp chí CSVN số 442 (1.9.2015).
(**) Cọng mủ dây lòng thòng trên máng, miệng cạo.

Nguyễn Củ Cải