Nỗ lực, vượt qua khó khăn thách thức để phát triển bền vững

CSVNO – Sự đồng thuận, chia sẻ khó khăn đồng hành của cổ đông là sự cổ vũ, động viên để VRG – Công ty Cổ phần đi lên trong chặng đường gian nan sắp tới

Cổ đông biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên VRG – Công ty Cổ phần năm 2020, ngày 12/6.Ảnh: Vũ Phong

Ngày 12/6, Đại hội cổ đông thường niên VRG – Công ty Cổ phần năm 2020 được diễn ra theo đúng luật định. Theo khoản 2, điều 136 Luật Doanh nghiệp, đại hội cổ đông thường niên phải họp mỗi năm 1 lần trong vòng 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Đây là đại hội thứ 3 (1 đại hội cổ đông, 2 đại hội thường niên kể từ 1/6/2018 – Tập đoàn chuyển sang mô hình hoạt động – Công ty Cổ phần).

Trong quá trình chuẩn bị đại hội do đại dịch Covid – 19 xảy ra, có 1 phương án tổ chức đại hội được xem xét và bàn tới – Đại hội cổ đông trực tuyến – Bỏ phiếu điện tử; Thiết nghĩ là một phương án mới thay cho phương án truyền thống. Là cơ hội để doanh nghiệp thay đổi sang hình thức mới của thời 4.0. Trên thế giới, đại hội cổ đông trực tuyến đang ngày càng trở thành xu hướng được đông đảo doanh nghiệp trên toàn cầu đi theo và trở thành thông lệ quản trị công ty tiên tiến.

Tính đến thời điểm hiện nay, đầu tháng 6/2020, đại dịch Covid-19 ở Việt Nam được khống chế lây lan trong cộng đồng. Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Từ giãn cách xã hội chuyển sang trạng thái bình thường mới. Đại hội cổ đông thường niên Tập đoàn vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch với chương trình nghị sự đúng luật định theo phương thức đại hội truyền thống.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh kết thúc SXKD năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 với đầy biến động xấu khó lường bởi thị trường, thời tiết và đại dịch Covid – 19, cuộc chiến thương mại giữa các nước lớn…

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Vũ Phong

Tuy nhiên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành đã hành động quyết liệt bằng những kịch bản, những giải pháp đồng bộ thích ứng, vận hành bộ máy quản trị năng động, phát huy tối đa các nguồn lực, các ngành nghề tổ chức SXKD, tổ chức các hoạt động của Tập đoàn, chăm lo đời sống người lao động…tập trung vào tạo doanh thu, lợi nhuận và các chỉ tiêu khác mà nghị quyết đại hội cổ đông đã quyết nghị.

Báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 cho thấy:

 • Sản lượng khai thác đạt 331.300 tấn vượt 3,5% kế hoạch. Tăng 7,9% so với năm 2018
 • Tiêu thụ 413.200 tấn, tăng 4,6% so với năm 2018
 • Doanh thu lợi nhuận hợp nhất trước thuế 22.873 tỷ – 94,42% và 4.665 tỷ – 88,59%

– Công ty mẹ: 3.877 tỷ – 84,07% và 2591 tỷ – 89,34%

 • Tập đoàn đã bảo toàn vốn cổ đông. Hệ số bảo toàn vốn H>1
 • Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là 17,27. Tình hình tài chính của Tập đoàn đang trong tầm kiểm soát
 • Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tài sản ROA là 5,99%. Năm 2019 tài sản tham gia SXKD đã mang lại 5,99% lợi nhuận sau thuế
 • Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu ROE là 6,44%
 • Chia cổ tức cho các cổ đông 6% – 2.400 tỷ

Đây là những con số mà gần 18.000 cổ đông quan tâm. Tuy nhiên với những ảnh hưởng chính là khách quan nên kết quả SXKD tuy đạt được thành tựu nhất định nhưng chưa như mong muốn. Tại đại hội cổ đông 2020, Hội đồng Quản trị trình đại hội về kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển và kế hoạch phân phối lợi nhuận:

 • Doanh thu thuần: 24.647 tỷ đồng
 • Lợi nhuận trước thuế: 4.961 tỷ đồng
 • Lợi nhuận sau thuế: 4.029 tỷ đồng

Kế hoạch SXKD riêng của Công ty mẹ – Tập đoàn:

 • Doanh thu: 3.802 tỷ đồng
 • Lợi nhuận trước thuế: 2.575 tỷ đồng
 • Lợi nhuận sau thuế: 2.575 tỷ đồng
 • Cổ tức (6% vốn điều lệ 2.400 tỷ đồng)
 • Kế hoạch đầu tư phát triển: 2.425 tỷ đồng.

Đây là những chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2020 của Tập đoàn được xây dựng cuối năm 2019 đã được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thỏa thuận. Tuy nhiên 6 tháng đầu năm 2020, sự bùng phát của đại dịch Covid – 19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến hầu hết các lĩnh vực SXKD của Tập đoàn.

Đứng trước tình hình đó Ban lãnh đạo Tập đoàn đã có những quyết sách đúng đắn, tập trung chỉ đạo phòng chống dịch hiệu quả, triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 ngay từ ngày đầu tháng đầu với các kịch bản sát thực. Kiên định các mục tiêu tăng trưởng “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”.

Tư tưởng hành động là: Nỗ lực vượt bậc, khắc phục khó khăn, tổ chức SXKD, tổ chức đời sống NLĐ đảm bảo phát triển bền vững, đảm bảo lợi ích Nhà nước, Tập đoàn, cổ đông và NLĐ. Lấy 3 trụ cột: “Phát triển kinh tế – trách nhiệm xã hội, cộng đồng – Bảo vệ môi trường” làm “cốt lõi” phát triển bền vững.

Từ đó xây dựng kế hoạch hoạt động với các giải pháp như sau:

 • Tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu Tập đoàn theo quyết định đã phê duyệt, thực hiện thoái vốn ở các công ty đủ điều kiện và sắp xếp lại cơ cấu doanh nghiệp để tạo nguồn vốn đầu tư phát triển, tăng cường hiệu quả quản lý.
 • Xây dựng phương án nâng cao hiệu quả hoạt động trên cơ sở phát huy lợi thế, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai trên cơ sở quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả.
 • Tiếp tục chỉ đạo rà soát công tác tổ chức sản xuất theo hướng tăng sản lượng nhưng giảm các chi phí không cần thiết để giảm giá thành, tăng hiệu quả SXKD; Đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm với các cơ chế bán hàng linh hoạt kết hợp mở rộng tìm kiếm các thị trường mới; Tái cơ cấu nguồn vốn kết hợp tận dụng các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với doanh nghiệp để vượt qua khó khăn.
 • Tiếp tục nâng cao hiệu quả lĩnh vực khai thác, chế biến và tiêu thụ cao su trên cơ sở xây dựng và phát triển thương hiệu cao su của Tập đoàn gắn với thương hiệu Cao su Việt Nam; đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của các nhà máy sản xuất gỗ và gỗ nhân tạo (MDF, HDF…); tiếp tục thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp và cụm công nghiệp của Tập đoàn.
 • Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển bền vững, triển khai rộng rãi việc trồng xen cây rừng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm tiêu chuẩn FSC và tạo nguồn nguyên liệu cho các nhà máy chế biến gỗ của VRG.
 • Đẩy mạnh phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên đất cao su phù hợp quy hoạch của địa phương nhằm khai thác tối đa tiềm năng hiện có, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai.
 • Chủ động rà soát quy hoạch và mở rộng quy mô đầu tư các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tích cực tìm kiếm đối tác có tiềm năng, thương hiệu tốt nhằm từng bước tiếp cận kỹ thuật, thị trường để tiến tới tự thực hiện đầu tư và kinh doanh.

Với trách nhiệm và tâm huyết, toàn thể cán bộ, công nhân viên chức người lao động Tập đoàn sẽ làm hết sức mình để đạt được thành quả tốt nhất trong năm 2020. Đại hội mong muốn sự đồng thuận, chia sẻ khó khăn đồng hành của cổ đông. Đó là sự cổ vũ, động viên để VRG – Công ty Cổ phần đi lên trong chặng đường gian nan sắp tới.

TRỌNG NHÂN