Cao su Tây Ninh: Chia cổ tức 18%/mệnh giá

CSVNO – Công ty CP Cao su Tây Ninh vừa tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 16/6. Năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn song công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu KH, chia cổ tức 18%/mệnh giá.

Quang cảnh đại hội

Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Cao su Tây Ninh cho biết, trong năm 2019, Công ty CP Cao su Tây Ninh đã phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức, như: giá bán cao su thế giới vẫn duy trì ở mức thấp nên thị trường tiêu thụ cao su tiếp tục diễn biến không thuận lợi; Lao động biến động, cạnh tranh lao động với các doanh nghiệp khác trên địa bàn; Thời tiết mưa nắng đan xen, là điều kiện thuận lợi cho bệnh Corynespora phát triển; Tệ nạn trộm cắp mủ khai thác vẫn diễn biến phức tạp. Áp lực chi phí sản xuất cao do giá cả một số chi phí đầu vào tăng.

Chủ trì đại hội

Trước tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 gặp nhiều khó khăn, thách thức, ngay từ đầu năm Công ty đã chủ động xây dựng các giải pháp phù hợp để điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh, cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ và người lao động đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. Bên cạnh đó, Công đoàn và các tổ chức đoàn thể khác đã phát huy rất tốt vai trò, chức năng và trách nhiệm của mình, chia sẻ, hỗ trợ người lao động, đồng hành cùng Công ty hoàn thành nhiệm vụ chung.

Cổ đông biểu quyết thông qua các chỉ tiêu 2020

Trong năm 2019, Công ty CP Cao su Tây Ninh khai thác được 8.680 tấn, đạt 105,9% kế hoạch (vượt 480 tấn so với kế hoạch) hoàn thành sản lượng sớm 19 ngày. Năng suất bình quân của vườn cây khai thác năm 2019 đạt 2,18 tấn/ ha, trong đó có 2 Nông trường đạt tiêu chuẩn câu lạc bộ 2 tấn là Cầu Khởi và Bến Củi.

Bên cạnh đó, tổng sản lượng cao su chế biến đạt 13.420 tấn, trong đó: mủ khai thác: 8.605 tấn; mủ gia công: 4.344 tấn; mủ thu mua: 471 tấn.

Tổng doanh thu trong năm 2019 của Công ty đạt 400,69 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 83,35 tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước 41,36 tỷ đồng, đạt 122,1 % kế hoạch.

HĐQT Công ty CP cao su Tây Ninh đã quyết định chia cổ tức năm 2019 là 18%/mệnh giá và trình Đại hội cổ đông quyết định chia cổ tức năm 2020 ở mức 15% mệnh giá.

Đại hội cũng công bố trình cổ đông biểu quyết thông qua các chỉ tiêu KH SXKD 2020 cụ thể: Khai thác và quản lý tốt 3.706 ha cao su kinh doanh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 7.800 tấn, năng suất vườn cây duy trì trên 2 tấn/ha. Tổng doanh thu đạt 387,52 tỷ đồng; Tổng Lợi nhuận sau thuế 78,01 tỷ đồng; Nộp ngân sách 38,06 tỷ đồng.

MINH TÂM