Cao su Phước Hòa

Cao su Phước Hòa: Nhiều kỳ vọng mới

CSVNO – Bên cạnh sản xuất, kinh doanh cao su, Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (PHR) đang kỳ vọng tạo đột phá trong năm tài chính 2018 nhờ hoạt động tái đầu