Cao su Phước Hòa

Cao su Phước Hòa chia cổ tức 30%

 CSVNO – Đó là thông tin tại Hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Công ty CPCS Phước Hòa, tổ chức ngày 13/3. Công