Cao su Phước Hòa nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”

CSVNO – Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban TGĐ Công ty CP Cao su Phước Hòa đã chủ động các biện pháp để vừa thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, vừa bảo đảm an toàn cho người lao động trong toàn đơn vị.


Công ty tặng quà cho các địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Với sự chủ động và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, 6 tháng đầu năm 2021, Công ty đã khai thác được hơn 3.000 tấn mủ quy khô, đạt 31% kế hoạch năm (cao hơn 10,43% so với cùng kỳ); thu mua được hơn 8.000 tấn (đạt 67% kế hoạch năm); tổng doanh thu đạt hơn 634 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt hơn 71 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước hơn 132 tỷ đồng, tiền lương bình quân hơn 6,8 triệu đồng/lao động/tháng. Công ty đã kịp thời chi trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông (45% mệnh giá bằng tiền)…

Cao su Phước Hòa tổ chức xét nghiệm Covid-19 định kỳ cho người lao động

Thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương và Tập đoàn, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của đơn vị đã chủ động tham mưu và thực hiện nhiều biện pháp thiết thực, như: xây dựng các phương án phòng, chống dịch khi có xảy ra các trường hợp F0 trong doanh nghiệp để ứng phó kịp thời; trang bị nước sát khuẩn, buồng khử khuẩn tự động đa năng cho các đơn vị trực thuộc; định kỳ lấy mẫu rà soát để phát hiện ca nhiễm; đảm bảo thực hiện nghiêm phương châm “1 cung đường – 2 địa điểm”… Đặc biệt, Công ty đã thực hiện “3 tại chỗ” đối với Xí nghiệp cơ khí chế biến và xây dựng để duy trì sản xuất cho đơn vị.


Trang bị buồng khử khuẩn tự động cho các đơn vị trực thuộc

Bên cạnh đó, Công ty đã tổ chức các đoàn đi thăm hỏi 14 xã trên địa bàn công ty trú đóng và các điểm chốt của địa phương nhằm chung tay cùng các địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu, người lao động trong toàn công ty sẽ đoàn kết, nỗ lực để thực hiện tốt “mục tiêu kép” năm 2021.

ĐỨC THUẬN