Cao su Phước Hòa tổ chức hội nghị công tác thi đua khen thưởng

CSVNO – Ngày 2/6, tại Nông trường Hưng Hòa, Cao su Phước Hòa đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi đua khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Bà Nguyễn Thị Phi Nga – Phó TGĐ Cao su Phước Hòa phát biểu chỉ đạo hội nghị

Với vai trò là Khối trưởng năm 2022, ông Trần Minh Hoàng – Giám đốc NT Hưng Hòa đã nêu ra một số nội dung để hội nghị thảo luận, như: Quy chế hoạt động của Khối, các hình thức thi đua khen thưởng, công trình, phần việc xã hội chăm lo cho Khối….

Các đơn vị cũng đề xuất nhiều ý kiến nhằm xây dựng Khối thi đua ngày càng vững mạnh và phù hợp vời tình hình hiện tại. Với những chỉ tiêu cơ bản được Nghị quyết Hội nghị đại biểu Người lao động cấp công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua. Các đơn vị trực thuộc của Khối đã tiến hành ký kết giao ước thi đua và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2022.

Lãnh đạo các nông trường, xí nghiệp ký kết giao ước thi đua năm 2022

Cao su Phước Hòa hiện đang quản lý hơn 7.300 ha cao su vườn cây khai thác, gần 5.000 ha vườn cây kiến thiết cơ bản. Năm 2022, công ty được Tập đoàn giao khai thác 9.400 tấn mủ cao su, thu mua 13.500 tấn mủ cao su. Công ty dự kiến tiêu thụ hơn 35.000 tấn với giá bán bình quân hơn 41 triệu đồng/tấn, thu nhập bình quân của người lao động phấn đấu đạt 11 triệu đồng/tháng…

ĐỨC THUẬN