Cao su Chư Sê tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ

CSVNO – Ngày 24/8, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê đã tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023. Buổi diễn tập mang mật danh “DT – 23” do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, Huyện ủy Chư Sê và VRG chỉ đạo thực hiện.

Quang cảnh khai mạc buổi diễn tập

Buổi diễn tập mang mật danh “DT – 23” với đề mục: Chuyển lực lượng tự vệ vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển hoạt động của công ty vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu.

Nội dung của buổi diễn tập gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng tự vào vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển hoạt động công ty vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu và Giai đoạn 3 là thực hành chiến đấu.

Lực lượng tự vệ công ty trong tình huống giả định

Mục đích của buổi diễn tập là nhằm quán triệt và cụ thể hóa quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân ở các cơ quan, tổ chức; nâng cao vai trò tham mưu của phòng ban, các đoàn thể, nông trường, xí nghiệp về công tác quốc phòng an ninh.

Thông qua buổi diễn tập, giúp lãnh đạo công ty điều hành hiệu quả cũng như công tác tham mưu của các phòng ban, đoàn thể, nông trường và xí nghiệp về xây dựng khu vực phòng thủ khi chuyển hoạt động của công ty vào trạng thái quốc phòng.

Lãnh đạo VRG, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và huyện Chư Sê tặng quà chúc mừng lực lượng tự vệ công ty hoàn thành buổi diễn tập

Ngay sau khi kết thúc buổi vận hành cơ chế, các đồng chí trong khung diễn tập, các đại biểu tham dự buổi diễn tập đã di chuyển về Nông trường Ia Ko để tham dự buổi thực binh.

VĂN VĨNH