Cao su Bà Rịa, Cao su Bình Thuận: Thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp để hoàn thành kế hoạch sản lượng

CSVN – Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo VRG về việc tăng cường các giải pháp hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2023, Công ty CPCS Bà Rịa và Công ty TNHH MTV Cao su bình Thuận đã và đang tích cực phát huy mọi mọi nguồn lực, phấn đấu thực hiện sản lượng khai thác được giao.

Hướng dẫn, đào tạo NLĐ mới được thu tuyển vào làm công nhân cạo mủ
Đảm bảo ổn định lao động khai thác

Năm 2023, với 6.199 ha cao su kinh doanh, Cao su Bà Rịa được giao sản lượng khai thác trên 9.550 tấn, năng suất vườn cây 1,6 tấn/ha. Công ty hiện có 1.200 lao động, trong đó lao động trực tiếp là 900 người, thiếu 150 lao động trực tiếp tại vườn cây. Nhằm giải quyết thiếu hụt nguồn lao động, công ty đã giao khoán nhượng quyền khai thác trên 1.000 ha.

Công ty đã chủ động thực hiện giải pháp tuyển dụng lao động ngoài tỉnh để bù lại nguồn lao động bị thiếu hụt tại các NT. Giải pháp này bước đầu được đánh giá là hướng đi phù hợp, mang lại hiệu quả tích cực cho trong tình hình ngày một khan hiếm lao động, nhất là lao động là công nhân khai thác ngoài vườn cây, nguồn lực ảnh hưởng lớn đến năng suất, sản lượng hàng năm toàn công ty.

Ông Huỳnh Quang Trung – TGĐ công ty, cho biết: “Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý vườn cây, ổn định công tác khoán, chăm sóc, thâm canh và khai thác hiệu quả vườn cây, phấn đấu thực hiện sản lượng đạt khoảng 10.000 tấn quy khô, doanh thu 530 tỷ đồng. Với giá mủ như hiện nay, sản lượng của công ty đạt, thì lương bình quân của công nhân khai thác sẽ đạt 9 – 10 triệu đồng/người/tháng”.

Quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản lượng

Năm 2023, với gần 3.316 ha vườn cây kinh doanh, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận được giao sản lượng 4.700 tấn. Chia sẻ về các giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch sản lượng, ông Nguyễn Ngọc Mùi – TGĐ công ty, cho biết: “Công ty thực hiện nghiêm quy trình quản lý kỹ thuật khai thác mủ cao su. Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện sản lượng theo từng tháng, chế độ cạo hợp lý, kết hợp sử dụng chất kích thích mủ phù hợp nhằm khai thác đúng tiềm năng vườn cây”.

Song song đó, thực hiện các giải pháp hạn chế thất thoát mủ: như trang bị đai chắn mưa, màn che chén… cho toàn bộ vườn cây. Chủ động kế hoạch cạo tăng cường, cạo bù cho những ngày có thời tiết xấu. Tổ chức vét mủ lại vào buổi chiều để tận thu hết các loại mủ. Kiểm tra thường xuyên, chấn chỉnh tay nghề. Tăng cường quản lý, kiểm tra giám sát bảo vệ tốt sản phẩm mủ trên vườn cây.

Tập thể NLĐ 2 đơn vị Cao su Bà Rịa và Cao su Bình Thuận đang ra sức thi đua lao động sản xuất, hoàn thành kế hoạch sản lượng Tập đoàn giao với nhiều giải pháp thiết thực, nhằm ổn định sản xuất, chăm lo tốt nhất đời sống NLĐ.

CHÍ CƯỜNG – VŨ PHONG – NG. CƯỜNG