Cao su Bình Thuận

Hội thi Bàn tay vàng Cao su Bình Thuận

Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ năm 2020 của Công ty Cao su Bình Thuận được tổ chức trong hai ngày 5 và 6/11 tại Nông trường Thuận Đức.