Sản lượng cao su Malaysia giảm hai con số

CSVN – Malaysia ghi nhận sản lượng cao su tự nhiên giảm mạnh trong tháng 9 so với cùng kỳ năm ngoái.

Dữ liệu do cục thống kê Malaysia công bố ngày 10/11 cho thấy sản lượng cao su tự nhiên tại Malaysia trong tháng 9 đã giảm 13,9% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 35.460 tấn. Trên cơ sở hàng quý, sản lượng đã giảm 16,4% trong ba tháng tính đến hết tháng 9 xuống còn 110.969 tấn. Sản lượng cao su tự nhiên tháng 9/2022 của Malaysia chủ yếu do khu vực tiểu điền đóng góp, chiếm 87,9%, trong khi khu vực đại điền chiếm 12,1%.

Tổng dự trữ cao su tự nhiên của Malaysia giảm 5,7% trong tháng 9 xuống 198.659 tấn, so với 210.768 tấn trong tháng trước. Các nhà máy chế biến cao su chiếm 90,7% lượng dự trữ, tiếp theo là các nhà máy tiêu thụ cao su, 9,2%; và đại điền 0,1%.

Tiếp tục xu hướng giảm, Malaysia chỉ xuất khẩu 54.542 tấn cao su tự nhiên trong tháng 9, giảm 9,4% so với tháng 8. Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu cao su thiên nhiên chính của Malaysia, chiếm 46,5% tổng xuất khẩu trong tháng 9, tiếp theo là Đức (6,1%); Bra-xin (4,0%); Iran (3,8%) và Mỹ (3,1%).

Trong một phân tích về giá trung bình hàng tháng, mủ ly tâm ghi nhận mức giảm 7,4% so với tháng trước trong tháng 9 xuống 476,76 sen/kg, trong khi mủ chén giảm 12,6% xuống 465,86 sen/kg.

NGUYỄN ANH NGHĨA

(Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam)