Thủy điện VRG Bảo Lộc chia cổ tức 16%

CSVNO – Với doanh thu bán điện năm 2015 đạt 144 tỉ đồng (120,8% kế hoạch), lợi nhuận trước thuế 67,4 tỉ đồng  (151% kế hoạch), Đại hội cổ đông Công ty CP VRG Bảo Lộc ngày 20/4 quyết định chia cổ tức 16%.

Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thủy điện VRG Bảo Lộc.
Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thủy điện VRG Bảo Lộc tổ chức ngày 20/4

Năm 2015, Công ty đạt được các chỉ tiêu chính: Sản lượng điện thương phẩm 132,6/128 triệu Kwh (đạt 104% kế hoạch). Doanh thu bán điện 144/118 tỉ đồng (đạt 120,8% kế hoạch). Lợi nhuận trước thuế 67,4/44,6 tỉ đồng (đạt 151%). Thu nhập bình quân gần 20 triệu đồng/người/tháng. Công ty chia cổ tức 16%.

Ông Nguyễn Lập - TGĐ Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và phương hướng 2016.
Ông Nguyễn Lập – TGĐ Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và phương hướng 2016.

Đánh giá về hoạt động của công ty tại Đại hội, ông Huỳnh Trung Trực – Phó TGĐ VRG cho biết, “Công ty CP VRG – Bảo Lộc đạt được thành tích trong nhiều năm qua thể hiện sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo đơn vị và toàn thể CBCNVC – LĐ của công ty đã đoàn kết một lòng thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, vận dụng công nghệ mới vào sản xuất làm lợi nhiều tỉ đồng cho công ty. Năm 2016, công ty tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành mọi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh”.

Ông Huỳnh Trung Trực – Phó TGĐ VRG phát biểu tại Đại hội.
Ông Huỳnh Trung Trực – Phó TGĐ VRG phát biểu tại Đại hội.

Ngoài nhiệm vụ chủ yếu là sản xuất điện, Công ty CP VRG – Bảo Lộc còn đào tạo các Trưởng ca, Trưởng kíp, Điều hành viên cho các Nhà máy thủy điện. Trong những năm qua Công ty đã đào tạo lực lượng vận hành cho Nhà máy thủy điện Đắk Sin 1 (Công ty cổ phần VRG – Đắk Nông) và Nhà máy thủy điện La Hiêng 2 (Công ty cổ phần VRG – Phú Yên).

ông Đỗ Hữu Phước – Trưởng Ban Xây dựng cơ bản VRG, Chủ tịch HĐQT Công ty phai
Ông Đỗ Hữu Phước – Trưởng Ban Xây dựng cơ bản VRG, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại Đại hội.

Công ty đã đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với sản lượng điện thương phẩm 128 triệu Kwh, doanh thu bán điện 131 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 61 tỷ, nộp ngân sách Nhà nước 26 tỷ đồng, thu nhập bình quân 18 triệu đồng/người/tháng. Dự kiến công ty chia cổ tức 10%.

Nh
Nhiều cổ đông thể hiện sự vui mừng khi được chia cổ tức 16%.

Ngọc Cẩm