Chăm vườn cao su

 

Ảnh: Tùng Châu.
Ảnh: Tùng Châu.

Ngày ngày từ sáng tới trưa
Em băng đường dốc gồ ghề lên lô
Đường đi vất vả đã từng
Lúc va phải đá, lúc thì trượt chân
Nhưng em vẫn quyết một lòng
Vững tâm phấn đấu tới vườn rừng cây
Kiểm tra chăm sóc cây trồng
Bón phân, phun cỏ, phát quang tỉa chồi
Cho dù oi nắng giữa trưa
Mưa rơi trút xuống, em còn hăng say
Dừng tay nghiêng nón ngắm vườn
Thấy cây vươn tỏa nhấp nhô ngọn đồi
Vui mừng thấy bóng cao su
Gió bay xòa lá khắp đồi quê hương
Bâng khuâng xao xuyến bồi hồi
Ngóng mong trông đợi, vừa mừng vừa lo
Sao cho năng suất cây trồng
Đến mùa cạo mủ dòng vàng tuôn ra
Đáp công phúc đức mẹ cha
Theo đà Nghị quyết Đảng ta ra đề.

Quàng Văn Hinh