VRG tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng

CSVNO – Sáng nay 22/7, VRG đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2022 nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị thành viên.

Đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐQT, Ban điều hành Tập đoàn, cùng với sự chủ động trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng, các đơn vị thành viên, phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng của Tập đoàn phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả nổi bật, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của VRG.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó TGĐ VRG Huỳnh Kim Nhựt cho rằng: Việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ hôm nay là dấu mốc quan trọng khẳng định bước phát triển mới của phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng của Tập đoàn, với nội dung trọng tâm là nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ người làm công tác thi đua khen thưởng”.

Phó TGĐ VRG Huỳnh Kim Nhựt phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

“Hội nghị cũng là dịp để giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng và tổ chức phong trào thi đua; đồng thời đưa ra những bài học kinh nghiệm quý báu, những cách làm hay, mô hình mới sáng tạo để nhân rộng, làm cho phong trào thi đua khen thưởng Tập đoàn ngày càng phát triển cả về chất và lượng, thực sự là động lực quan trọng để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, đáp ứng nhu cầu của công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển”, ông Nhựt nhận xét.

Ông Hoàng Văn Thứ – Chuyên viên chính Vụ Tổ chức Cán bộ, Thư ký Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp hướng dẫn quy chế khen thưởng

Trong thời gian tham dự tập huấn, các thành viên sẽ được nghe hướng dẫn một số nội dung cơ bản tại Quy chế thi đua khen thưởng Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, cách thức lập hồ sơ trình xét cấp Nhà nước, cấp Ủy ban; nghe hướng dẫn xét duyệt các hồ sơ công nhận sáng kiến cấp Tập đoàn; thảo luận, trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác thi đua khen thưởng tại đơn vị.

Đây là dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm của các cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng
ĐÀO PHONG